Trang Thơ Dân Chúa

Thánh Tâm Của Lòng Thương Xót

Viết theo by phanxicovn

 

Trái Tim Chúa chính là cánh cửa
Dẫn con vào nhà của Chúa Cha
Chỉ qua Ngài con mới được thứ tha
Tòa Hòa Giải con nhận ơn Cứu Độ.

Ngài Giáng Thế để chịu bao đau khổ
Chịu treo lên và Sống lại vinh quang
Xin giúp con bỏ lại việc thế gian
Đi qua Cửa, Cửa của Lòng Thương Xót.

Đây thời gian, ơn dư tràn giải thoát
Đòng đâm thâu Máu và Nước trào ra
Chướng ngại trên đường chặn con đến với Cha
Được dỡ bỏ vì sự hiệp thông thánh thiện .

Bí tích Giao Hòa Cha luôn mang đến
Niềm vui, niềm hy vọng được tái sinh
Chỉ trong Ngài con mới được an bình
Vì đời con là mong manh dễ vỡ.

Trong tha thứ đưa con tìm gặp gỡ
Lòng Xót Thương Thiên Chúa dành cho con
Con không còn mặc cảm tội bó tròn
Con tin tưởng Ngài luôn tha thứ tội.

Rồi yếu đuối con vấp hoài tội lỗi
Ngài vẫn luôn sáng tối kiếm tìm con
Hồn nghèo hèn, rơi lầm lạc ...giết mòn
Theo năm tháng Ngài giải thoát con bằng tha thứ.

Không nô lệ, hận thù con vững bước
SỰ KHỐN CÙNG GẶP GỠ SUỐI XÓT THƯƠNG
LÒNG THỨ THA LÀ ĐƯỜNG KÉO CÁC ƠN
ƠN QUẢNG ĐẠI, ƠN YÊU THUƠNG, ƠN HIỆP NHẤT.

Kim Hai Pham Thi