Trang Thơ Dân Chúa

Cùng Hoa- Xướng Thơ " Hãy Yêu Kẻ Thù.!"

 


Bài Họa :

NGẠI...yÊU.?

Yêu người cũng khó như lên trời
Trao nhận dè chừng nhã ý trôi
Ngại mở lòng nhân từ sớt bát
Mau ràng túi bạc chối chia ngời
Kẻ thù...sốn mắt vì ganh ghét
Nghèo đói chê bai ắt lả lơi
Phần thưởng Cha kêu mời...ỏng ẹo
Trao thân quỷ dữ phí tình đời...

Tường Vy

Bài XƯỚNG của tác giả THANH-COS.!

YÊU ..!

Yêu kẻ thù ư ? Khó rợp trời !
Trao đi nhận lại dễ dàng trôi
Ngại ngần hiến tặng đời nghẽn lối
Mau mắn trao dâng lẽ sống ngời
Hạnh phúc cho ai tâm trí thiện
Đáng buồn cho kẻ miệng môi lơi
Phần thưởng quang vinh con Đức Chúa
Trao người quảng đại sống yêu đời .

Thanh-cos

Bài XƯỚNG:

YÊU ...

Tự ái tự yêu ắt tự kiêu
Rõ là che chắn lối tình yêu
Cái tôi một đống ân tình rẽ
Hờn dỗi chình ình luyến ái nghèo...
Tức giận tung tăng ai oán mở
Đảo điên phiền muộn cửa nhà tiêu
Yêu đi yêu mãi đừng yêu yếu
Yêu Chúa yêu người lợi tứ chiều...

Tường Vy

Bài Họa:

Yêu người, cũng khó lắm ai ơi
Có thể, người ta nói lắm lời
Học cách yêu thương đời khó quá
Nhủ lòng cố chấp nhận đi thôi

Ngọc Liên

Yêu kẻ rẻ ta cũng khó à
Nhất là kẻ thù...ngộ à nha
Lời Cha nghe sao đến là...lạ
Thôi kệ thử đi...mới biết mà...

Tường Vy

Yêu người như chính Chúa yêu ta
Chấp nhận đau thương dẫu biết là
Phía trước chông gai còn nối bước
Nhưng lòng cũng chẳng dám kêu la.

Ngọc Liên