13/05 Ai thấy Thầy là xem thấy Cha

13/05 Ai thấy Thầy là xem thấy Cha

Thứ Bảy Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Cv 13, 44-52

"Đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Đến ngày Sabbat sau, hầu…

11/05 Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy

11/05 Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy

Thứ Năm Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Cv 13, 13-25

"Bởi dòng dõi Đavít, Thiên Chúa đã ban Đức Giêsu làm Đấng Cứu Độ".

Trích sách Tông đồ Công vụ.…

10/05 Ta là sự sáng đã đến thế gian

10/05 Ta là sự sáng đã đến thế gian

Thứ Tư Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Cv 12, 24 - 13, 5a

"Hãy dành Saolô và Barnaba riêng cho Ta".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày…

09/05 Tôi và Cha Tôi là một

09/05 Tôi và Cha Tôi là một

Thứ Ba Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Cv 11, 19-26

"Họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy-lạp".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, vì…

08/05 Ta là cửa chuồng chiên

08/05 Ta là cửa chuồng chiên

Thứ Hai Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Cv 11, 1-18

"Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn ăn năn sám hối để được sống".

Trích sách Tông đồ Công…

07/05 Ta là cửa chuồng chiên

07/05 Ta là cửa chuồng chiên

Chúa Nhật Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm A

BÀI ĐỌC I: Cv 2, 14a. 36-41

"Thiên Chúa đã tôn Người làm Chúa và làm Đấng Kitô".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong ngày…