04/10 Dù Thầy đi đâu, tôi cũng theo Thầy

04/10 Dù Thầy đi đâu, tôi cũng theo Thầy

Thứ Tư Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Nkm 2, 1-8
“Nếu đức vua thấy tốt đẹp, xin sai thần đến thành phố của thân phụ thần, và thần sẽ xây cất…

03/10 Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem

03/10 Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem

Thứ Ba Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dcr 8, 20-23

"Nhiều dân tộc đến tìm kiếm Chúa tại Giêrusalem".

Trích sách Tiên tri Dacaria.

Đây Chúa các đạo binh phán:…

01/10 Nó hối hận và đi làm

01/10 Nó hối hận và đi làm

Chúa Nhật Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm A

BÀI ĐỌC I: Ed 18, 25-28

"Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, nó sẽ được sống".

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.…

30/09 Con Người sẽ phải bị nộp

30/09 Con Người sẽ phải bị nộp

Thứ Bảy Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dcr 2, 1-5. 10-11a (Hr 5-9a. 14-15a)

"Này đây Ta đến và ngự giữa ngươi".

Trích sách Tiên tri Dacaria.

Tôi đã ngước…

28/09 Ông Gioan đã bị trẫm chém đầu rồi

28/09 Ông Gioan đã bị trẫm chém đầu rồi

Thứ Năm Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Kg 1, 1-8

"Các ngươi hãy xây cất đền thờ và như thế sẽ đẹp lòng Ta".

Khởi đầu sách Tiên tri Khác-gai.…

Khách truy cập

Hôm nay: 2446

Hôm qua: 7606

Số Lượt Truy Cập: 17537262

Currently are 96 guests and no members online