11/04 Một người trong các con sẽ nộp Thầy

11/04 Một người trong các con sẽ nộp Thầy

Thứ Ba Tuần Thánh Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Is 49, 1-6

"Ta đã làm cho con nên sự sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ Ta ban cho đến tận…

09/04 Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến

09/04 Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến

Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

Làm phép Lá:

BÀI PHÚC ÂM: Mt 21, 1-11

"Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi các ngài đến…