26/07 Phúc cho mắt các con vì được thấy

26/07 Phúc cho mắt các con vì được thấy

Thứ Tư Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Hc 44,1.10-15

"Miêu duệ họ tồn tại đến muôn đời".

Trích sách Huấn Ca.

Chúng ta hãy ca tụng những vĩ nhân…

25/07 Các con sẽ uống chén của Ta

25/07 Các con sẽ uống chén của Ta

Thứ Ba Mùa Thường Niên Năm lẻ

Lễ Kính THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 4, 7-15

"Chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Đức Giêsu".

Trích thư…

22/07 Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?

22/07 Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?

Thứ Bảy Mùa Thường Niên Năm lẻ

Kính Thánh nữ Maria Mađalêna

BÀI ĐỌC I: Dc 3, 1-4a

"Tôi đã gặp người tôi yêu".

Trích sách Diễm Ca.

Suốt đêm trên giường ngủ, tôi đã…

21/07 Con Người cũng là chủ ngày sabbat

21/07 Con Người cũng là chủ ngày sabbat

Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Xh 11, 10 - 12, 14

"Các ngươi hãy giết con chiên con vào chiều tối. Hễ nhìn thấy máu, Ta sẽ vượt…

20/07 Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng

20/07 Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng

Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Xh 3, 13-20

"Ta là Đấng tự hữu. Đấng tự hữu sai tôi đến với anh em".

Trích sách Xuất Hành.

ĐKhi nghe…