02/04 Ta là sự sống lại và là sự sống

02/04 Ta là sự sống lại và là sự sống

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A

BÀI ĐỌC I: Ed 37, 12-14

"Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống".

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Đây Chúa…

26/02 Các con chớ áy náy về ngày mai

26/02 Các con chớ áy náy về ngày mai

Chúa Nhật 8 Thường Niên Năm A

Bài Ðọc I: Is 49, 14-15

"Ta sẽ không quên ngươi đâu".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Sion nói: "Chúa bỏ rơi tôi, Chúa đã quên tôi rồi".…