12/07 Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel

12/07 Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel

Thứ Tư Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: St 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a

"Chúng ta phải chịu thế này thật xứng đang, vì chúng ta đã phạm đến em chúng…

11/07 Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít

11/07 Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít

Thứ Ba Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: St 32, 22-32 (Hr 23-33)

"Tên ông sẽ được gọi là Israel, vì ông có sức mạnh chống lại Thiên Chúa".

Trích sách…

09/07 Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng

09/07 Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng

Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm A

BÀI ĐỌC I: Dcr 9, 9-10

“Này vua ngươi khiêm tốn đến với ngươi”.

Trích sách Tiên tri Dacaria.

Đây Chúa phán: “Hỡi thiếu nữ Sion,…

07/07 Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc

07/07 Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc

Thứ Sáu Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: St 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 62-67

“Isaac yêu thương Rêbecca, cho nên ông tìm được niềm an ủi, vì thương nhớ mẹ…

05/07 Ông đến lúc này để hành hạ các quỷ

05/07 Ông đến lúc này để hành hạ các quỷ

Thứ Tư Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: St 21, 5. 8-20

"Con của người nữ tỳ không được thừa hưởng gia tài cùng với con tôi".

Trích sách Sáng Thế.…