19/02 Các con hãy yêu thương thù địch các con

19/02 Các con hãy yêu thương thù địch các con

Chúa Nhật Tuần VII Mùa Thường Niên Năm A

BÀI ĐỌC I: Lv 19, 1-2. 17-18

"Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình".

Trích sách Lêvi.

Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ngươi hãy nói…

17/02 Người biến hình trước mặt các ông

17/02 Người biến hình trước mặt các ông

Thứ Bảy Tuần VI Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dt 11, 1-7

"Nhờ đức tin, chúng tôi hiểu rằng vũ trụ do lời Thiên Chúa mà cấu thành".

Trích thư gửi tín…