01/06 Xin cho chúng nên một

01/06 Xin cho chúng nên một

Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Cv 22, 30; 23, 6-11

"Con phải làm chứng về Ta tại Rôma".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy,…

30/05 Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha

30/05 Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha

BÀI ĐỌC I: Cv 20, 17-27
"Tôi đi cho hết quãng đường đời và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa".
Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, từ Milê, Phaolô sai…