29/04 Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển

29/04 Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển

Thứ Bảy Tuần II Mùa Phục Sinh Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Cv 6, 1-7

"Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, số môn đồ…

16/04 Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa

16/04 Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa

Chúa Nhật Mùa Phục Sinh Năm A

Lễ Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 10, 34a. 37-43

"Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại".

Trích sách Tông…

15/04 Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa

15/04 Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa

Thứ Bảy Mùa Phục Sinh Năm A

Tuần Thánh

Lễ Vọng Phục Sinh

Đề nghị đọc chín bài đọc, bảy bài Trích ở Cựu Ước và hai bài trích ở Tân Ước. Nếu hoàn cảnh…

14/04 Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta

14/04 Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta

Thứ Sáu Tuần Thánh Năm A

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

BÀI ĐỌC I: Is 52, 13-53, 12

"Người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta".

(Bài ca thứ tư của…

11/04 Một người trong các con sẽ nộp Thầy

11/04 Một người trong các con sẽ nộp Thầy

Thứ Ba Tuần Thánh Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Is 49, 1-6

"Ta đã làm cho con nên sự sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ Ta ban cho đến tận…

09/04 Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến

09/04 Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến

Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

Làm phép Lá:

BÀI PHÚC ÂM: Mt 21, 1-11

"Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi các ngài đến…