26/06 Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã

26/06 Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã

Thứ Hai Tuần XII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: St 12, 1-9

"Abram ra đi như Chúa đã truyền dạy".

Trích sách Sáng Thế.

Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng: "Ngươi…

24/06 Nó sẽ gọi tên là Gioan

24/06 Nó sẽ gọi tên là Gioan

Thứ Bảy Mùa Thường Niên Năm lẻ

Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả

BÀI ĐỌC I: Is 49, 1-6

"Đây Ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Hỡi…

23/06 Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng

23/06 Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

BÀI ĐỌC I: Đnl 7, 6-11

"Chúa đã yêu thương và tuyển chọn các ngươi".

Trích sách Đệ Nhị Luật.

Môsê nói cùng dân chúng rằng: "Các ngươi là một…

20/06 Các ngươi hãy yêu thương thù địch

20/06 Các ngươi hãy yêu thương thù địch

Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 8, 1-9

"Vì anh em, Đức Kitô đã nên thân phận nghèo khó".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông…