Ngày 10/06 Chân Phước Joachima (1783-1854)

Ngày 10/06 Chân Phước Joachima (1783-1854)

Chân Phước Joachima
(1783-1854)

Sinh trong một gia đình quý tộc ở Barcelona, Tây Ban Nha, khi lên 12 tuổi Joachima đã muốn trở thành một nữ tu dòng Camêlô. Nhưng cuộc đời ngài thay đổi,…

Ngày 09/06 Thánh Ephrem (306-373)

Ngày 09/06 Thánh Ephrem (306-373)

Thánh Ephrem (306-373)

Là nhà thơ, nhà giáo, nhà hùng biện và bảo vệ đức tin, Thánh Ephrem là người Syria duy nhất được xưng tụng là Tiến Sĩ Giáo Hội. Ngài tự mặc cho mình…

Ngày 8/06 Chân Phước Isabelle của Pháp (c. 1270)

Ngày 8/06 Chân Phước Isabelle của Pháp (c. 1270)

Chân Phước Isabelle của Pháp
(c. 1270)

Isabelle sinh trong một gia đình nổi tiếng. Anh của ngài là Thánh Louis; cha ngài, Vua Louis VIII của nước Pháp; mẹ ngài là hoàng hậu thánh thiện…

Ngày 7/06 Tôi Tớ Thiên Chúa Giuse Perez (1890-1928)

Ngày 7/06 Tôi Tớ Thiên Chúa Giuse Perez (1890-1928)

Tôi Tớ Thiên Chúa Giuse Perez
(1890-1928)

Máu các vị tử đạo là hạt giống của Giáo Hội,” lời của Tertullian trong thế kỷ thứ ba đã được thể hiện nơi Cha Giuse Perez.

Cha Giuse…

Ngày 06/06 Thánh Nôbertô Giám Mục (1080 – 1134)

Ngày 06/06 Thánh Nôbertô Giám Mục (1080 – 1134)

Thánh Nôbertô Giám Mục (1080 – 1134)

Thánh Noberto sinh khoảng năm 1080 tại Xanten, Ngài là con út trong một gia đình vương giả và có họ với nhà vua. Theo truyền thống cao…

Ngày 05/06 Thánh Boniface (672-754)

Ngày 05/06 Thánh Boniface (672-754)

Thánh Boniface
(672-754)

Thánh Boniface, vị tông đồ của người Ðức, là một đan sĩ người Anh thuộc Dòng Biển Ðức, đã hy sinh vinh dự khi được chọn làm đan viện trưởng để tận hiến…

Ngày (04/6) Chân phước giáo hoàng Gioan XXIII (1881-1963)

Ngày (04/6) Chân phước giáo hoàng Gioan XXIII (1881-1963)

Chân phước giáo hoàng GIOAN XXIII (1881-1963)
Lược sử:
Vào tháng Chín năm 2000, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã được tôn lên một bực gần với cương vị thánh nhân khi ngài được phong chân phước…

Ngày 03/6 Thánh Charles Lwanga và Các bạn (c. 1886)

Ngày 03/6 Thánh Charles Lwanga và Các bạn (c. 1886)

Thánh Charles Lwanga và Các bạn (c. 1886)

Lược sử

Tổ Chức Truyền Giáo Phi Châu đến Uganda chỉ có 6 năm, tuy nhiên đức tin của cộng đồng Kitô Hữu ở đây thật đáng…

Ngày 02/06 Hai thánh Marcellinus và PHÊRÔ (c. 304)

Ngày 02/06 Hai thánh Marcellinus và PHÊRÔ (c. 304)

Hai thánh Marcellinus và PHÊRÔ (c. 304)

Lược sử
Mặc dù chúng ta không biết gì nhiều về hai vị tử đạo dưới thời Diocletian này, nhưng chắc chắn rằng giáo hội thời tiên khởi đã…

Ngày 01/06 Thánh Justin tử đạo

Ngày 01/06 Thánh Justin tử đạo

Thánh Justin tử đạo

Ngày 01-06: Thánh GIUSTINÔ

Tử Đạo (+165)

Thánh Giustinô tử đạo sinh tại Nablus, Samaria ở vào đầu thế kỷ thứ II. Sinh trưởng trong một gia đình ngoại giáo, nhưng…