Ngày 04/4 Thánh Isidore ở Seville (560? – 636)

Ngày 04/4 Thánh Isidore ở Seville (560? – 636)

Thánh Isidore ở Seville

(560? – 636)
Thánh Isidore là mẫu gương kết hợp học thức với thánh thiện. Đời sống ngài cho thấy lòng bác ái, sự hiểu biết có thể chữa lành và hòa…

Ngày 03/4 Thánh Richard ở Chichester (1197-1253)

Ngày 03/4 Thánh Richard ở Chichester (1197-1253)

Thánh Richard ở Chichester

(1197-1253)
Ðức giám mục Richard rất nhân từ với người dân nhưng ngài kiên quyết với các giáo dân xấu mà không biết hối lỗi.
Thánh Richard sinh ở Anh quốc năm…

Ngày 02/4 Thánh Phanxicô ở Paola (1416-1507)

Ngày 02/4 Thánh Phanxicô ở Paola (1416-1507)

Thánh Phanxicô ở Paola (1416-1507)

Phanxicô đã sống để ca ngợi và mến yêu Thiên Chúa. Cuộc đời của Thánh Phanxicô ở Paola là câu trả lời rõ ràng cho thế giới quá sôi động.…

Ngày 28/2 Thánh Grêgôriô II (c. 731)

Ngày 28/2 Thánh Grêgôriô II (c. 731)

Thánh Grêgôriô II

(c. 731)
Ðức Grêgôriô làm giáo hoàng trong 15 năm, ngài tổ chức các thượng hội đồng để chấn chỉnh các nhũng lạm, ngăn chặn lạc giáo và cổ vũ tinh thần kỷ…

Ngày 27/2 Thánh Gabrien của Ðức Mẹ Sầu Bi (c. 1862)

Ngày 27/2 Thánh Gabrien của Ðức Mẹ Sầu Bi (c. 1862)

Thánh Gabrien của Ðức Mẹ Sầu Bi

(c. 1862)
Anh khiến mọi người ngạc nhiên về tinh thần cầu nguyện của anh cũng như việc yêu thương người nghèo, quan tâm đến người khác, tuân giữ…

Ngày 26/2 Thánh Apollonia (c. 249)

Ngày 26/2 Thánh Apollonia (c. 249)

Thánh Apollonia (c. 249)

Apollonia đã tự ý nhảy vào lửa và được phúc tử đạo.
Cuộc bách hại Kitô Hữu đầu tiên ở Alexandria xảy ra trong triều đại Hoàng Ðế Philip. Nạn nhân…

Ngày 25/02 Chân Phước Sebastian ở Aparicio (1502 – 1600)

Ngày 25/02 Chân Phước Sebastian ở Aparicio (1502 – 1600)

Chân Phước Sebastian ở Aparicio
(1502 – 1600)

Những con đường và nhịp cầu mà Chân Phước Sebastian xây dựng thì nối liền nhiều chỗ thật xa cách. Nhịp cầu sau cùng ngài hoàn tất là…

Ngày 24/02 Chân Phước Luca Belludi (1200 – 1285)

Ngày 24/02 Chân Phước Luca Belludi (1200 – 1285)

Chân Phước Luca Belludi
(1200 – 1285)

Năm 1220, khi Thánh Antôn rao giảng cho cư dân ở Padua thì một thanh niên thuộc dòng dõi quý tộc, là Luca Belludi, đã đến với thánh nhân…

Ngày 23/2 Thánh Polycarp (c. 156)

Ngày 23/2 Thánh Polycarp (c. 156)

Thánh Polycarp (c. 156)

Thánh Polycarp – trung thành với đời sống Ðức Giêsu và bắt chước đời sống ấy – được công nhận là vị lãnh đạo Kitô Giáo bởi tất cả các Kitô…

Ngày 22/2 Lễ kính Ngai Tòa Thánh Phêrô Tông Ðồ

Ngày 22/2 Lễ kính Ngai Tòa Thánh Phêrô Tông Ðồ

Lễ kính Ngai Tòa Thánh Phêrô Tông Ðồ

Hôm nay chúng ta tưởng nhớ việc Ðức Kitô chọn Phêrô là người thay thế Ngài trong việc cai quản Giáo Hội.
Sau một “cuối tuần mất…