Ngày 20/2 Thánh Claude de la Combière (1641- 1682)

Ngày 20/2 Thánh Claude de la Combière (1641- 1682)

Thánh Claude de la Combière (1641- 1682)


Cha Claude được sai đến nước Anh với công việc giải tội cho Nữ Công Tước của York. Ngài rao giảng không những bằng lời nói mà còn bằng…

Ngày 19/2 Thánh Conrad ở Piacenza (1290 – 1350)

Ngày 19/2 Thánh Conrad ở Piacenza (1290 – 1350)

Thánh Conrad ở Piacenza (1290 – 1350)

Conrad đến sống ẩn dật ở một nơi hoang vắng ở Sicily trong 36 năm, cầu nguyện cho chính mình và cho thế gian. Sự cầu nguyện và…

Ngày 18/2 Thánh Simêon (c. 107)

Ngày 18/2 Thánh Simêon (c. 107)

Thánh Simêon (c. 107)

Simêon, hoặc Simon, dường như là bà con với Ðức Giêsu. Ngài được chọn là Giám Mục thứ hai của Giêrusalem khi anh của ngài là Giacôbê Nhỏ tử vì đạo.…

Ngày 16/2 Thánh Gilbert ở Sempringham (1083 – 1189)

Ngày 16/2 Thánh Gilbert ở Sempringham (1083 – 1189)

Thánh Gilbert ở Sempringham (1083 – 1189)

Cha Gilbert lưu tâm đặc biệt đối với những người kém may mắn, trông coi một cộng Ðoàn với quy luật riêng mà ngài là bề trên. Cộng…

Ngày 15/2 Thánh Joan ở Valois (1464 – 1505)

Ngày 15/2 Thánh Joan ở Valois (1464 – 1505)

Thánh Joan ở Valois (1464 – 1505)

Mặc dù Thánh Joan ở Valois phải đau khổ vì tàn tật, nhưng ngài đã kiên nhẫn chấp nhận sự bất lực ấy và dành nhiều thời giờ…

Ngày 14/2 Thánh Valentine (c. 269)

Ngày 14/2 Thánh Valentine (c. 269)

Thánh Valentine (c. 269)

Thánh Valentine là một linh mục thánh thiện ở Rôma cũng như là một y sĩ, ngài đã cùng với Thánh Marius giúp đỡ các vị tử đạo trong thời Claudius…

Ngày 13/2 Thánh Ciryl và Thánh Methodius (c. 869, c. 884)

Ngày 13/2  Thánh Ciryl và Thánh Methodius  (c. 869, c. 884)

Thánh Ciryl và Thánh Methodius (c. 869, c. 884)


Cyril sáng chế ra bản mẫu tự tiếng Slav, Methodius đã chuyển dịch toàn bộ Phúc Âm sang tiếng Slav… Các ngài là thánh không phải vì…

Ngày 12/2 Thánh Phêrô Baptist và Các Bạn (c. 1597)

Ngày 12/2 Thánh Phêrô Baptist và Các Bạn (c. 1597)

Thánh Phêrô Baptist và Các Bạn (c. 1597)

Trong thập niên 1860, các nhà truyền giáo lại đến Nagasaki và họ tìm thấy một cộng đoàn Kitô Giáo tuy nhỏ nhưng thật vững mạnh, được…

Ngày 11/02 Đức Mẹ Lộ Đức

Ngày 11/02 Đức Mẹ Lộ Đức

ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

Lộ Đức (Lourdes) là một tỉnh nhỏ khoảng 6000 dân nằm giữa thung lũng Pyrênê, gần suối Gave. Hôm ấy là ngày 11 tháng 2 năm 1858. Trời lạnh lẽo. Vào…