Ngày 08/5 Chân Phước Waldo (c.1320)

Ngày 08/5 Chân Phước Waldo (c.1320)

Chân Phước Waldo (c.1320)

Sau cái chết của cha linh hướng, Waldo quyết định sống tách biệt khỏi thế gian để chỉ đối thoại với Thiên Chúa và hướng lòng đến những sự trên…

Ngày 07/5 Chân Phước Rose Venerini (1656 – 1728)

Ngày 07/5 Chân Phước Rose Venerini (1656 – 1728)

Chân Phước Rose Venerini (1656 – 1728)

Ơn gọi của cô là trở nên một giáo chức “ở ngoài đời”. Sau cái chết của ngài, các giáo chức trong các trường của ngài quy tụ…

Ngày 06/5 Chân Phước Gerard ở Lunel (thế kỷ 13)

Ngày 06/5 Chân Phước Gerard ở Lunel (thế kỷ 13)

Chân Phước Gerard ở Lunel (thế kỷ 13)

Gerard sinh trong một gia đình quyền quý ở miền nam nước Pháp. Ngay từ nhỏ ngài rất đạo đức – khi mới năm tuổi, ngài đã…

Ngày 05/5 Chân Phước Ceferino Jiménez Malla (1861 – 1936)

Ngày 05/5 Chân Phước Ceferino Jiménez Malla (1861 – 1936)

Chân Phước Ceferino Jiménez Malla (1861 – 1936)

Việc sống đạo hàng ngày của Chân Phước Ceferino đã giúp ngài chuẩn bị cho sự hy sinh sau cùng. Bất kể hậu quả như thế nào,…

Ngày 04/5 Thánh Peregrine (1265 — 1345)

Ngày 04/5 Thánh Peregrine (1265 — 1345)

Thánh Peregrine (1265 — 1345)

Ngài đặc biệt tận tụy chăm sóc người đau yếu, người nghèo và những người sống bên lề xã hội.
Thánh Peregrine sinh ở Forli, nước Ý, và là quan…

Ngày 03/5 Thánh Philípphê và Thánh Giacôbê

Ngày 03/5 Thánh Philípphê và Thánh Giacôbê

Thánh Philípphê và Thánh Giacôbê

Một con người rất bình thường đã trở nên nền tảng của Giáo Hội.
Thánh Giacôbê: Chúng ta không biết nhiều về thánh nhân ngoại trừ tên của ngài, và…

Ngày 02/5 Thánh Athanasius (296? – 373)

Ngày 02/5 Thánh Athanasius (296? – 373)

Thánh Athanasius (296? – 373)

Thánh Athanasius là quán quân bảo vệ đức tin đối với sự lan tràn của lạc thuyết Arian. Sự nhiệt huyết của ngài được thể hiện trong các trước tác…

Ngày 1/5 Thánh Giuse Thợ

Ngày 1/5 Thánh Giuse Thợ

Thánh Giuse Thợ

Con người có phẩm giá là qua công việc, qua sự nuôi nấng gia đình, qua sự tham dự vào đời sống sáng tạo của Chúa Cha. Thánh Giuse Thợ có thể…

Ngày 30/4 Thánh Piô V Giáo Hoàng (1504-1572)

Ngày 30/4 Thánh Piô V Giáo Hoàng (1504-1572)

Thánh Piô V Giáo Hoàng (1504-1572)

Ðức Piô V phải phục hồi một Giáo Hội vụn vỡ và phân tán, bởi sự thối nát của hàng giáo sĩ, bởi Tin Lành Cải Cách, bởi sự…

Ngày 29/04 Thánh Catarina ở Siena (1347 — 1380)

Ngày 29/04 Thánh Catarina ở Siena (1347 — 1380)

Thánh Catarina ở Siena (1347 — 1380)

Hoàn toàn phó thác cho Ðức Kitô, thánh Catarina hăng say chia sẻ công việc trong nhà, săn sóc người bệnh và giúp đỡ người nghèo. Tuy nhiên…