Ngày 27/5 Thánh Augustine ở Canterbury (c. 605?)

Ngày 27/5 Thánh Augustine ở Canterbury (c. 605?)

Thánh Augustine ở Canterbury (c. 605?)

Thánh Augustine đáng được gọi là "Tông Ðồ của Anh Quốc", thanh tẩy thay vì tàn phá các đền thờ và các phong tục ngoại giáo; du nhập các…

Ngày 26-05: Thánh Philipphe Nêrô Linh Mục (1515 - 1595)

Ngày 26-05: Thánh Philipphe Nêrô  Linh Mục (1515 - 1595)

Ngày 26-05: THÁNH PHILIPPHÊ NÊRÔ

Linh Mục (1515 - 1595)

Thánh Philipphê Nêrô sinh năm 1515 tạo Florence. Bị mồ côi mẹ từ thuở nhỏ, nhưng Philipphê có một bà Dì nhất mực yêu thương.…

Ngày 25/5 Thánh Mađalêna Sôphi Barat (1779 -- 1865)

Ngày 25/5 Thánh Mađalêna Sôphi Barat  (1779 -- 1865)

Thánh Mađalêna Sôphi Barat (1779 -- 1865) 

Năm 1800, thánh Mađalêna Barat cùng với ba phụ nữ khác thiết lập Tu Hội Thánh Tâm Chúa Giêsu, một tu hội giáo dục, phát triển trên toàn nước…

Ngày 24/5 Thánh Maria Mađalêna Pazzi (1566 -- 1607)

Ngày 24/5 Thánh Maria Mađalêna Pazzi  (1566 -- 1607)

Thánh Maria Mađalêna Pazzi (1566 -- 1607) 

Thánh Maria Mađalêna Pazzi khám phá ra ơn cứu độ trong sự đau khổ. Khi đi tu, ngài ao ước chịu đau khổ vì Ðức Kitô trong suốt cuộc…

Ngày 23/5 Thánh Gioan Báptít Rossi (1698 -- 1764)

Ngày 23/5 Thánh Gioan Báptít Rossi (1698 -- 1764)

Thánh Gioan Báptít Rossi (1698 -- 1764) 

Thánh nhân nổi danh là vị tông đồ của những người bị ruồng bỏ, những phụ nữ vô gia cư, những người ờ nhà thương và nhà tù.

Lược…

Ngày 22/5 Thánh Rita ở Cascia (1381 -- 1457)

Ngày 22/5 Thánh Rita ở Cascia (1381 -- 1457)

Thánh Rita ở Cascia (1381 -- 1457)

Thánh Rita được coi là quan thầy của những trường hợp khó khăn, nhất là có liên hệ đến hôn nhân. Ngài nổi tiếng về lòng bác ái và…

Ngày 21/5 Thánh Crispin ở Viterbo (1668 -- 1750)

Ngày 21/5 Thánh Crispin ở Viterbo  (1668 -- 1750)

Thánh Crispin ở Viterbo (1668 -- 1750) 

Thánh Crispin quý trọng bất cứ ai mà Thiên Chúa đã đưa đến với thầy... Thầy được Chúa ban cho ơn chữa lành bệnh tật và bất cứ ai…

Ngày 20/5 Thánh Bernardine ở Siena (1380 -- 1444)

Ngày 20/5 Thánh Bernardine ở Siena  (1380 -- 1444)

Thánh Bernardine ở Siena (1380 -- 1444) 

Thánh Bernardine ở Siena là người truyền giáo lỗi lạc của thế kỷ 15. Ðức Giáo Hoàng Piô II gọi ngài là Thánh Phaolô thứ hai, ngài được Ðức…

Ngày 19/5 Thánh Giáo Hoàng Celestine V (1215 -- 1296)

Ngày 19/5 Thánh Giáo Hoàng Celestine V  (1215 -- 1296)

Thánh Giáo Hoàng Celestine V (1215 -- 1296)

Thánh Celestine sống khổ hạnh. Thân xác càng tiều tụy thì tinh thần ngài càng thăng tiến. Nhiều người đến với ngài và bắt chước lối sống khổ…

Ngày 18/5 Thánh Giáo Hoàng Gioan I (c. 526)

Ngày 18/5 Thánh Giáo Hoàng Gioan I  (c. 526)

Thánh Giáo Hoàng Gioan I (c. 526) 

Thánh Giáo Hoàng Gioan I bị đau khổ vì một hoàng đế tham quyền. Ngài bị hoàng đế Theodoric bắt giam, và đã từ trần ngày 18 tháng Năm…

Khách truy cập

Hôm nay: 6252

Hôm qua: 8255

Số Lượt Truy Cập: 17935075

Currently are 86 guests and no members online