Cung hiến Ðền thờ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô

Cung hiến Ðền thờ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô

Cung hiến Ðền thờ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô

- Lễ ngày 18 tháng 11

Vua Constantin Cả (270-337) đã chiến thắng quân Maxence dưới tường thành Rôma năm 312, nhờ sự xuất hiện lạ lùng…

Thánh ELISABETH Nước Hungaria

Thánh ELISABETH Nước Hungaria

Thánh ELISABETH Nước Hungaria

Nữ Tu (1207 - -1231)

Em bé 4 tuổi mặc ái nhung đeo vàng, người ta dẫn tới Thuringia, là con vua Hungaria. Tên Ngài là Elisabeth và vừa được đính…

Thánh Gertruđê, đồng trinh

Thánh Gertruđê, đồng trinh

Thánh Gertruđê, đồng trinh (St. Gertrud)

- Lễ ngày 16 tháng 11.
- Sinh ngày 06.01.1256 tại Lutherstadt Eisleben Ðức

Thánh Gertruđê sinh ra vào ngày lễ Hiển Linh năm 1256.

Người ta…

Thánh Stêphanô Thêôdôrê Cuénot Thể

Thánh Stêphanô Thêôdôrê Cuénot Thể

Thánh Stêphanô Thêôdôrê Cuénot Thể, Giám mục (1802-1861)

- Lễ ngày 14 tháng 11

Ðức Cha Thể (Etienne Théodore Cuénot), Sinh năm 1802 tại Belieu, Besancon, Pháp, Giám mục Hội Thừa Sai Paris, địa phận…

Thánh Alberto cả, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Alberto cả, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Alberto cả, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh (St. Albert the Great)

- Lễ ngày 15 tháng 11.
- Sinh năm 1206 (Lauingen an der Donau - Đức)
- Qua đời ngày 15.11.1280 tại Köln…

Thánh Frances Xavier Cabrini

Thánh Frances Xavier Cabrini

Thánh Frances Xavier Cabrini (1850-1917)

- Lễ ngày 13 tháng 11.
- Gốc Ý, nhập quốc tịch Mỹ tại Seattle vào năm 1909
- Phong Chân Phước 1938
- Phong thánh ngày 7 tháng 6 năm 1964…

Thánh Giosaphát, Giám mục tử đạo

Thánh Giosaphát, Giám mục tử đạo

Thánh Giosaphát, Giám mục tử đạo (St. Josaphat of Ruthenia)

- Lễ ngày 12 tháng 11.
- Phong chân phước năm 1643
- Phong thánh năm 1867
- Xác vẫn còn nguyên vẹn

Thánh Giosaphat sinh năm…

Thánh Martinô Thọ (Nho), 1787-1840

Thánh Martinô Thọ (Nho), 1787-1840

Thánh Martinô Thọ (Nho), Viên chức Thu Thuế (1787-1840)

- Lễ ngày 08 tháng 11
- Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII Phong Chân Phước ngày 20.05.1909
- Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II suy tôn…

Thánh Martinô thành Turinô (St. Martin de Tours)

Thánh Martinô thành Turinô (St. Martin de Tours)

- Lễ ngày 11 tháng 11.
- Qua đời ngày 08.11.379

Martinô sinh ra khoảng năm 315 ở Sabaria... miền Pannonia (hay là Hungari) là con của một sĩ quan. Cha mẹ ngài…

Thánh Leo Cả, Giáo Hoàng, tiến sĩ

Thánh Leo Cả, Giáo Hoàng, tiến sĩ

Thánh Leo Cả, Giáo Hoàng, tiến sĩ (Leo I) - Lễ ngày 10 tháng 11

- Sinh: Khoảng 400 Tuscany, Đế quốc Tây La Mã
- Qua đời: 10 tháng 11 năm 461 Rôma, Đế quốc…