21/08 Bí quyết đi vào cõi sống

21/08/2017

THỨ HAI TUẦN 20 TN
Mt 19,16-22

BÍ QUYẾT ĐI VÀO CÕI SỐNG

“Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi… Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn… và nếu muốn…

20/08 Là Bệ Phóng Cho Người Thân

20/08/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – A

Mt 15,21-28

LÀ BỆ PHÓNG CHO NGƯỜI THÂN

Đức Giê-su bảo bà: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được…

19/08 Chúa Giê-su yêu trẻ thơ

19/08/2017 - THỨ BẢY TUẦN 19 TN

Th. Gio-an Ơ-đơ, linh mục

Mt 19,13-15

CHÚA GIÊ-SU YÊU TRẺ THƠ

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về…

18/08 Giá trị gia đình

18/08/2017 - THỨ SÁU TUẦN 19 TN

Mt 19,3-12

GIÁ TRỊ GIA ĐÌNH

“Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt.” (Mt 19,6)

Suy niệm: Năm 1996, bà…

17/08 Tha thứ

17/08/2017 - THỨ NĂM TUẦN 19 TN

Mt 18,21-19,1

THA THỨ

“…hết lòng tha thứ cho anh em mình.” (Mt 18,35)

Suy niệm: Ta dễ đồng cảm với cơn phẫn nộ của ông chủ…

16/08 Thầy ở giữa họ

16/08/2017 - THỨ TƯ TUẦN 19 TN

Th. Tê-pha-nô Hung-ga-ri

Mt 18,15-20

THẦY Ở GIỮA HỌ

“Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”…

15/08 Đức Mẹ Lên Trời

15/08/2017 - THỨ BA TUẦN 19 TN

Đức Mẹ Lên Trời

Lc 1,39-56

ĐỜI TÔI LÀ LỜI CA NGỢI

“Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng Cứu độ tôi.” (Lc 1,47)…

14/08 Lời và Quyền năng

14/08/2017 - THỨ HAI TUẦN 19 TN

Th. Mac-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kôn-bê, linh mục, tử đạo

Mt 17,22-27

LỜI VÀ QUYỀN NĂNG

“Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá…

13/08 Niềm Tin Thắng Lo Sợ

13/08/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – A

Mt 14,22-33

NIỀM TIN THẮNG LO SỢ

Đức Giê-su bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14, 27).

Suy niệm:…

12/08 Bó tay vì yếu lòng tin

12/08/2017 - THỨ BẢY TUẦN 18 TN

Th. Gio-an-na Phan-xi-ca Săng-tan, nữ tu

Mt 17,14-20

BÓ TAY VÌ YẾU LÒNG TIN

“Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải…