10/08 Hy sinh quên mình

10/08/2017 - THỨ NĂM TUẦN 18 TN

Th. Lô-ren-xô, phó tế, tử đạo

Ga 12,24-26

HY SINH QUÊN MÌNH

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà… chết đi, nó mới sinh nhiều hạt khác.”…

09/08 Ơn cứu độ cho mọi người

09/08/2017 - THỨ TƯ TUẦN 18 TN

Th. Bê-nê-đi-ta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo

Mt 15,21-28

ƠN CỨU ĐỘ CHO MỌI NGƯỜI

“Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn…

08/08 Đứng vững trước sóng gió cuộc đời

08/08/2017 - THỨ BA TUẦN 18 TN

Th. Đa-minh, linh mục

Mt 14,22-36

ĐỨNG VỮNG TRƯỚC SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI

Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su.…

06/08 Vâng Phục Để Được Biến Đổi

06/08/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – A

CHÚA HIỂN DUNG

Mt 17,1-9

VÂNG PHỤC ĐỂ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI

“Các ngươi hãy vâng nghe lời Người.” (Mt 17,5)

Suy niệm: Khi Chúa Giê-su…

05/08 Trả Giá Cho Sự Thật

05/08/2017 - THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN

Cung hiến thánh đường Đức Ma-ri-a

Mt 14,1-12

TRẢ GIÁ CHO SỰ THẬT

Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước…

04/08 Vượt qua để biết rõ

04/08/2017 - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN

Th. Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục

Mt 13,54-58

VƯỢT QUA ĐỂ BIẾT RÕ

“Ông không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ của ông không…

03/08 Nhắm tới trận chung kết

03/08/2017 - THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN

Mt 13,47-53

NHẮM TỚI TRẬN CHUNG KẾT

“Nước Trời cũng giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển…” (Mt 13,47)

Suy niệm: Giải bóng đá chưa…

02/08 Tiêu Chí Lớn Nhất Để Chọn

02/08/2017 - THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN

Th. Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, linh mục

Mt 13,44-46

TIÊU CHÍ LỚN NHẤT ĐỂ CHỌN

“Nước Trời giống như chuyện kho báu… người kia tìm được, bán…

01/08 Mặt trận không yên tĩnh

01/08/2017 - THỨ BA TUẦN 17 TN

Th. An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ HT

Mt 13,36-43

MẶT TRẬN KHÔNG YÊN TĨNH

“Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian.…

31/07 Là men Tin Mừng

31/07/2017 - THỨ HAI TUẦN 17 TN

Th. I-nha-xi-ô Lôi-ô-la linh mục

Mt 13,31-35

LÀ MEN TIN MỪNG

“Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho…