27/09 Sứ mệnh hàng đầu

27/09/2017 - THỨ TƯ TUẦN 25 TN

Th. Vinh-Sơn Phao-lô, linh mục

Lc 9,1-6

SỨ MỆNH HÀNG ĐẦU

“Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp…

26/09 Nghe và thực hành

26/09/2017 - THỨ BA TUẦN 25 TN

Th. Cót-ma và Đa-mi-a-nô, tử đạo

Lc 8,19-21

NGHE VÀ THỰC HÀNH

“Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem…

25/09 Đặt đèn sáng ở đâu?

25/09/2017 - THỨ HAI TUẦN 25 TN

Lc 8,16-18

ĐẶT ĐÈN SÁNG Ở ĐÂU?

“Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường.” (Lc 8,18)

Suy niệm: Ánh…

24/09 Không biết dùng đồng hồ

24/09/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN – A

Mt 20,1-16a

KHÔNG BIẾT DÙNG ĐỒNG HỒ

“Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho.” (Mt 20,7)

Suy niệm: Vật dụng không thể thiếu…

23/09 Tôi Là Mảnh Đất Nào?

23/09/2017 - THỨ BẢY TUẦN 24 TN

Th. Pi-ô Pi-ét-ren-xi-na, linh mục

Lc 8,4-15

TÔI LÀ MẢNH ĐẤT NÀO?

“Ai có tai nghe thì nghe.” (Lc 8,8)

Suy niệm: Có câu chuyện quen thuộc…

22/09 Cùng đi với Chúa

22/09/2017 - THỨ SÁU TUẦN 24 TN

Lc 8,1-3

CÙNG ĐI VỚI CHÚA

Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với…

21/09 Kêu gọi người tội lỗi

21/09/2017 - THỨ NĂM TUẦN 24 TN

Th. Mát-thêu, tông đồ

Mt 9,9-13

KÊU GỌI NGƯỜI TỘI LỖI

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt…

20/09 Đâu Chỉ Là Chuyện Trẻ Con!

20/09/2017 - THỨ TƯ TUẦN 24 TN

Th. An-rê Kim và các bạn tử đạo

Lc 7,31-35

ĐÂU CHỈ LÀ CHUYỆN TRẺ CON!

“Tôi phải ví thế hệ với ai? Họ giống ai? Họ giống…

19/09 Thiên Chúa Xót Thương

19/09/2017 - THỨ BA TUẦN 24 TN

Th. Gia-nu-a-ri-ô, giám mục, tử đạo

Lc 7,11-17

THIÊN CHÚA XÓT THƯƠNG

Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa.” Rồi Người lại…

18/09 Chúa Cứu Độ Mọi Dân Tộc

18/09/2017


THỨ HAI TUẦN 24 TN


Lc 7,1-10

CHÚA CỨU ĐỘ MỌI DÂN TỘC


“Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi.” (Lc 7,6)

Suy…

Khách truy cập

Hôm nay: 933

Hôm qua: 6141

Số Lượt Truy Cập: 17198608

Currently are 73 guests and no members online