30/05 Biết Chúa bằng cả con tim

30/05/2017
THỨ BA TUẦN 7 PS
Ga 17,1-11a

BIẾT CHÚA BẰNG CẢ CON TIM
“Sự sống đời đời là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha sai đến, là Giê-su…

29/05 Đau khổ và vinh quang

29/05/2017 - THỨ HAI TUẦN 7 PS

Ga 16,29-33

ĐAU KHỔ VÀ VINH QUANG

“Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33)…

28/05 Sứ mạng người môn đệ Chúa

28/05/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 7 PS – A

CHÚA THĂNG THIÊN

Mt 28,16-20

SỨ MẠNG NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép…

27/05 Tin và yêu mến Chúa

27/05/2017 - THỨ BẢY TUẦN 6 PS

Ga 16,23b-28

TIN VÀ YÊU MẾN CHÚA

“Chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà…

26/05 Trung thành mọi hoàn cảnh

26/05/2017 - THỨ SÁU TUẦN 6 PS

Th. Phi-líp-phê Nê-ri, linh mục

Ga 16,20-23a

TRUNG THÀNH MỌI HOÀN CẢNH

“Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh…

25/05 Bảo chứng của niềm vui

25/04/2017 - THỨ NĂM TUẦN 6 PS

Thánh Bê-đa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ HT

Ga 16,16-20

BẢO CHỨNG CỦA NIỀM VUI

“Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi…

24/05 Công trình của Ba Ngôi

24/05/2017 - THỨ TƯ TUẦN 6 PS

Ga 16,12-15

CÔNG TRÌNH CỦA BA NGÔI

“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật vẹn toàn. Người sẽ không tự…

23/05 Sự bảo trợ của Thánh Thần

23/05/2017 - THỨ BA TUẦN 6 PS

Ga 16,5-11

SỰ BẢO TRỢ CỦA THÁNH THẦN

“Thầy sẽ sai Đấng Bảo trợ đến với anh em.” (Ga 16,7)

Suy niệm: Đành rằng trong cuộc sống,…

22/05 Điều kiện người làm chứng

22/05/2017 - THỨ HAI TUẦN 6 PS

Ga 15,26-16,4a

ĐIỀU KIỆN NGƯỜI LÀM CHỨNG

Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở…

21/05 Đấng bảo trợ ẩn mình

21/05/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 6 PS – A

Ga 14,15-21

ĐẤNG BẢO TRỢ ẨN MÌNH

“Thầy sẽ xin Cha và Thầy sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác để ở với…