17/09 Tha thứ thời kỹ thuật số

17/09/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN – A

Mt 18,21-35

THA THỨ THỜI KỸ THUẬT SỐ

Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Chúa Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ…

16/09 Thực hành Lời Chúa

16/09/2017 - THỨ BẢY TUẦN 23 TN

Th. Co-nê-li-ô và th. Xíp-ri-a-nô, tử đạo

Lc 6,43-49

THỰC HÀNH LỜI CHÚA

“Tại sao anh em gọi Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ mà anh em không làm…

15/09 Chúng Ta Phải Chết Đứng

15/09/2017 - THỨ SÁU TUẦN 23 TN

Đức Mẹ Sầu Bi

Ga 19,25-27

“CHÚNG TA PHẢI CHẾT ĐỨNG”

Đứng gần thập giá Chúa Giê-su có thân mẫu Người. (Ga 19,25)

Suy niệm: Như bao bà…

14/09 Đến Để Cứu Độ!

14/09/2017 - THỨ NĂM TUẦN 23 TN

Suy tôn Thánh Giá, lễ kính

Ga 3,13-17

ĐẾN ĐỂ CỨU ĐỘ!

“Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án…

13/09 Được Thiên Chúa Chúc Phúc

13/09/2017 - THỨ TƯ TUẦN 23 TN

Th. Gio-an Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ HT

Lc 6,20-26

ĐƯỢC THIÊN CHÚA CHÚC PHÚC

“Phúc cho anh em là những người nghèo khó, vì Nước Trời…

12/09 Tìm người kế thừa

12/09/2017 - THỨ BA TUẦN 23 TN

Thánh Danh Đức Ma-ri-a

Lc 6,12-19

TÌM NGƯỜI KẾ THỪA

Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu…

11/09 Phục hồi chức năng Ki-tô hữu

11/09/2017 - THỨ HAI TUẦN 23 TN

Lc 6,6-11

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG KI-TÔ HỮU

Đức Giê-su nói với họ: “Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát được làm điều lành hay điều dữ, cứu…

10/09 Trong nhẫn nại và yêu thương

10/09/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 23 TN – A

Mt 18,15-20

TRONG NHẪN NẠI VÀ YÊU THƯƠNG

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình…

09/09 Đẹp biết bao được là Kitô hữu!

09/09/2017 - THỨ BẢY TUẦN 22 TN

Th. Phê-rô Cla-ve, linh mục Lc 6,1-5

ĐẸP BIẾT BAO ĐƯỢC LÀ KI-TÔ HỮU!

Đức Giê-su nói: “Con người làm chủ ngày Sa-bát.” (Lc 6,5)

Suy niệm:…

08/09 Đời Tôi Là Một Bài Ca Cảm Tạ

08/09/2017 - THỨ SÁU TUẦN 22 TN

Sinh nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.

Mt 1,18-23

ĐỜI TÔI LÀ MỘT BÀI CA CẢM TẠ

“Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con…

Khách truy cập

Hôm nay: 954

Hôm qua: 6141

Số Lượt Truy Cập: 17198629

Currently are 90 guests and no members online