11/11 Tiền của phục vụ con người

11/11/2017 - THỨ BẢY TUẦN 31 TN

Th. Mác-ti-nô, giám mục

Lc 16,9-15

TIỀN CỦA PHỤC VỤ CON NGƯỜI

“Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn…

10/11 Hãy nghĩ đến cùng đích

10/11/2017 - THỨ SÁU TUẦN 31 TN

Th. Lê-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh

Lc 6,1-8

HÃY NGHĨ ĐẾN CÙNG ĐÍCH

“Con cái đời này khôn khéo hơn con cái sự sáng khi…

09/11 Tôn trọng đền thờ thân xác

09/11/2017 - THỨ NĂM TUẦN 31 TN

Cung Hiến Đền Thờ La-tê-ra-nô

Ga 2,13-22

TÔN TRỌNG ĐỀN THỜ THÂN XÁC

“Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây…

08/11 Ưu tiên bữa tiệc Nước Trời

08/11/2017 THỨ TƯ TUẦN 31 TN

Lc 14,15-24

ƯU TIÊN BỮA TIỆC NƯỚC TRỜI

“Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa.” (Lc 14,15)

Suy niệm: “Tôi mới mua một thửa đất...…

07/11 Không mong đáp lễ

07/11/2017 - THỨ BA TUẦN 31 TN

Lc 14,12-14

KHÔNG MONG ĐÁP LỄ

“Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc.” (Lc 14,14)

Suy niệm: Cố linh mục…

06/11 Vị Chúa Nghèo

06/11/2017 - THỨ HAI TUẦN 31 TN

Lc 14,12-14

VỊ CHÚA NGHÈO

“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và…

05/11 Thật và giả

05/11/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 31 TN – A

Mt 23,1-12

THẬT VÀ GIẢ

“Tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm…

04/11 Nhân vật quan trọng

04/11/2017 - THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN

Th. Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô, giám mục

Lc 14,1.7-14

NHÂN VẬT QUAN TRỌNG

“Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống…

03/11 Luật của Lòng Thương Xót

03/11/2017 - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN

Th. Mác-ti-nô Po-rét, tu sĩ

Lc 14,1-6

LUẬT CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

Chúa Giê-su nói với họ: “Ai trong các ông có đứa con trai, hoặc…

Khách truy cập

Hôm nay: 6009

Hôm qua: 8195

Số Lượt Truy Cập: 17668249

Currently are 87 guests and no members online