07/07 Con cần đến Chúa

07/07/2017 – THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN

Mt 9,9-13

CON CẦN ĐẾN CHÚA

“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà…

06/07 Được tha thứ và đứng dậy

06/07/2017

THỨ NĂM TUẦN 13 TN

Mt 9,1-8

ĐƯỢC THA THỨ VÀ ĐỨNG DẬY

“Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội – bấy giờ Đức Giê-su bảo người…

05/07 Đi đi

05/07/17 - THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN

Th. An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a, linh mục Mt 8,28-34

“ĐI ĐI!”

Người bảo: “Đi đi.” Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy…

04/07 Đánh thức niềm tin

04/07/2017 - THỨ BA TUẦN 13 TN

Mt 8,23-27

ĐÁNH THỨC LÒNG TIN

Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người…

03/07 Thấy bằng trái tim

03/07/2017 - THỨ HAI TUẦN 13 TN

Th. Tô-ma, tông đồ

Ga 20,24-29

THẤY BẰNG TRÁI TIM

“Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.” (Ga 20,29)…

02/07 Mọi người đều được thưởng

02/07/17 - CHÚA NHẬT TUẦN 13 TN – A

Mt 10,37-42

MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC THƯỞNG

“Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã…

01/07 Đức tin cần gặp gỡ

01/07/2017 - THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 12 TN

Mt 8,5-17

ĐỨC TIN CẦN GẶP GỠ

Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng: “Ông cứ về đi ! Ông tin thế nào sẽ…

30/06 Nếu Chúa muốn, Chúa có thể

30/06/2017 - THỨ SÁU TUẦN 12 TN

Các thánh tử đạo tiên khởi giáo đoàn Rô-ma

Mt 8,1-4

NẾU CHÚA MUỐN, CHÚA CÓ THỂ

“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi…

29/06 Tình yêu và sự trao ban

29/06/2017 - THỨ NĂM TUẦN 12 TN

Th. Phê-rô và Th. Phao-lô, tông đồ

Mt 16,13-19

TÌNH YÊU VÀ SỰ TRAO BAN

“Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời.” (Mt 16,19)

Suy…

28/06 Cây tốt sinh quả tốt

28/06/2017 - THỨ TƯ TUẦN 12 TN

Th. I-rê-nê, giám mục, tử đạo

Mt 7,15-20

CÂY TỐT SINH QUẢ TỐT

“Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.” (Mt 7,20)…