28/06 Cây tốt sinh quả tốt

28/06/2017 - THỨ TƯ TUẦN 12 TN

Th. I-rê-nê, giám mục, tử đạo

Mt 7,15-20

CÂY TỐT SINH QUẢ TỐT

“Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.” (Mt 7,20)…

27/06 Đi qua cửa hẹp

27/06/2017 - THỨ BA TUẦN 12 TN

Th. Xy-ri-lô A-lê-xan-ri-a, tiến sĩ HT

Mt 7,6.12-14

ĐI QUA CỬA HẸP

“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa…

26/06 Đừng xét đoán

26/06/2017 - THỨ HAI TUẦN 12 TN

Mt 7,1-5

ĐỪNG XÉT ĐOÁN

“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7,1)

Suy niệm: Con người thường quen và thích…

25/06 Vững mạnh trong niềm tin

25/06/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 12 TN – A

Mt 10,26-33

VỮNG MẠNH TRONG NIỀM TIN

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em…

24/06 Là Thần Đồng Của Chúa

24/06/2017 - THỨ BẢY TUẦN 11 TN

Sinh nhật thánh Gio-an Tẩy Giả

Lc 1,57-66.80

LÀ THẦN ĐỒNG CỦA CHÚA

“Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn…

23/06 Học hiền lành với Thầy Giê-su

23/06/2017 - THỨ SÁU TUẦN 11 TN

Thánh Tâm Chúa Giê-su

Mt 11,25-30

HỌC HIỀN LÀNH VỚI THẦY GIÊ-SU

“Hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh…

22/06 Lời kinh Chúa dạy

22/06/2017 - THỨ NĂM TUẦN 11 TN

Mt 6,7-15

LỜI KINH CHÚA DẠY

Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng:…

21/06 Sẽ có Đấng trả công cho

21/06/2017 - THỨ TƯ TUẦN 11 TN

Th. Lu-y Gon-da-ga, tu sĩ

Mt 6,1-6.16-18

SẼ CÓ ĐẤNG TRẢ CÔNG CHO

“Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho…

20/06 Yêu thương không mức độ

20/06/2017 - THỨ BA TUẦN 11 TN

Mt 5,43-48

YÊU THƯƠNG KHÔNG MỨC ĐỘ

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,44)

Suy niệm: Theo lý…

19/06 Bằng một tình yêu lớn hơn

19/06/2017 - THỨ HAI TUẦN 11 TN

Th. Rô-moan-đô, viện phụ Mt 5,38-42

BẰNG MỘT TÌNH YÊU LỚN HƠN

“Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.”…