05/05 Lương thực trường sinh

05/05/2017 - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS

Ga 6,52-59

LƯƠNG THỰC TRƯỜNG SINH

“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,54)

Suy niệm: Chàng Rô-bin-sơn…

04/05 Khát vọng sống mãi

04/05/2017 - THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS

Ga 6,44-51

KHÁT VỌNG SỐNG MÃI

“Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,51)…

03/05 Đi trên con đường Giê-Su

03/05/2017 - THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS

Th. Phi-líp-phê và Gia-cô-bê, tông đồ

Ga 14,6-14

ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG GIÊ-SU

Đức Giê-su nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là…

02/05 Bánh bởi Trời: Nhu yếu phẩm

02/05/2017 - THỨ BA TUẦN 3 PS

Th. A-tha-na-xi-ô, giám mục, tiến sĩ HT

Ga 6,30-35

BÁNH BỞI TRỜI: NHU YẾU PHẨM

“Tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông…

01/05 Tin là đón nhận Chúa Giê-Su

01/05/2017 - THỨ HAI TUẦN 3 PS

Ga 6,22-29

TIN LÀ ĐÓN NHẬN CHÚA GIÊ-SU

Họ liền hỏi Chúa Giê-su: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” Chúa Giê-su…

30/04 Có Chúa đồng hành

30/04/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 3 PS

Lc 24,13-35

CÓ CHÚA ĐỒNG HÀNH

“Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” (Lc 24,26)…

29/04 Thầy đây đừng sợ

29/04/2017 - THỨ BẢY TUẦN 2 PS

Th. Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, trinh nữ, tiến sĩ HT

Ga 6,16-21

THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ!

Các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần…

16/04 Đức Kitô không là kỷ niệm

16/04/2017 - CHÚA NHẬT PHỤC SINH – A

Ga 20,1-9

ĐỨC KI-TÔ KHÔNG LÀ KỶ NIỆM

Bấy giờ người môn đệ kia cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,8)

Suy niệm:…

15/04 Sống trong buổi giao thời

15/04/2017 - THỨ BẢY TUẦN THÁNH

Rm 6,11

SỐNG TRONG BUỔI GIAO THỜI

“Anh em phải nghĩ rằng: mình đã chết đi cho tội và đang sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu.” (Rm…