02/03 Sinh lợi cho Nước Chúa

02/03/2018 - THỨ SÁU TUẦN 2 MC

Mt 21,33-43.45-46

SINH LỢI CHO NƯỚC CHÚA

“Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho…

01/03 Dụ ngôn phiên bản hiện đại

01/03/2018 - THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 2 MC

Lc 16,19-31

DỤ NGÔN PHIÊN BẢN HIỆN ĐẠI

“Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.…

28/02 Phúc đức tại mẫu

28/02/2018 - THỨ TƯ TUẦN 2 MC

Mt 20,17-28

PHÚC ĐỨC TẠI MẪU

Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Chúa Giê-su, có các con bà đi theo… Bà thưa: “Xin…

27/02 Tất cả cho Chúa và vì Chúa

27/02/2018 - THỨ BA TUẦN 2 MC

Mt 23,1-12

TẤT CẢ CHO CHÚA VÀ VÌ CHÚA

“Đừng để ai dưới đất gọi mình là thầy… là cha… là người chỉ đạo…” (Mt 23,8-10)

Suy niệm:…

26/02 Chúa Cha là Đấng nhân từ

THỨ HAI TUẦN 2 MC
Lc 6,36-38

CHÚA CHA LÀ ĐẤNG NHÂN TỪ

“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6,36)

Suy niệm: Nhiều Ki-tô hữu…

25/02 Hãy Vâng nghe lời Ngài

25/02/2018 - CHÚA NHẬT TUẦN 2 MC – B

Mc 9,2-10

HÃY VÂNG NGHE LỜI NGƯỜI

Từ đám mây, có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời…

24/02 Yêu kẻ thù

24/02/2018
THỨ BẢY TUẦN 1 MC
Mt 5,43-48

YÊU KẺ THÙ

“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,44)

Suy niệm: Một…

23/02 Xin lỗi người anh em

23/02/2018 - THỨ SÁU TUẦN 1 MC

Th. Pô-ly-cáp, giám mục, tử đạo

Mt 5,20-26

XIN LỖI NGƯỜI ANH EM

“…Hãy đi làm hoà với anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật…

22/02 Hội Thánh bền vững muôn đời

22/02/2018 - THỨ NĂM TUẦN 1 MC

Lập Tông tòa Thánh Phê-rô

Mt 16,13-19

HỘI THÁNH BỀN VỮNG MUÔN ĐỜI

Ông Si-mon Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16)…

21/02 Dấu lạ nào cho ta?

21/02/2018 - THỨ TƯ TUẦN 1 MC

Th. Phê-rô Đa-mi-a-nô, giám mục, tiến sĩ HT

Lc 11,29-32

DẤU LẠ NÀO CHO TA?

“Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ.…

Khách truy cập

Hôm nay: 503

Hôm qua: 8634

Số Lượt Truy Cập: 18672966

Currently are 278 guests and no members online