16/03 Thân thế Chúa Ki-Tô

16/03/2018 - THỨ SÁU TUẦN 4 MC

Ga 7,1-2.10.25-30

THÂN THẾ CHÚA KI-TÔ

“Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không…

15/03 Bạn có yêu Chúa không?

15/03/2018 - THỨ NĂM TUẦN 4 MC

Ga 5,31-47

BẠN CÓ YÊU CHÚA KHÔNG?

“Nhưng tôi biết: các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa.” (Ga 5,42)

Suy niệm: Trong thông điệp đầu…

14/03 Bí quyết trường sinh bất tử

14/03/2018 - THỨ TƯ TUẦN 4 MC

Ga 5,17-30

BÍ QUYẾT TRƯỜNG SINH BẤT TỬ

“Ai làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai làm điều dữ, thì sẽ sống lại để…

13/03 Chúa Thương Xót mãi

13/03/2018 - THỨ BA TUẦN 4 MC

Ga 5,1-3.5-16

CHÚA THƯƠNG XÓT MÃI

“Anh có muốn khỏi bệnh không?” (Ga 5,6)

Suy niệm: Năm thánh kính lòng Chúa thương xót đã kết thúc,…

12/03 Tin vào lời Đức Giê-Su

12/03/2018 - THỨ HAI TUẦN 4 MC

Ga 4,43-54

TIN VÀO LỜI ĐỨC GIÊ-SU

Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: “Hôm qua, vào lúc một giờ…

11/03 Ánh sáng đẩy lùi bóng tối

11/03/2018 - CHÚA NHẬT TUẦN 4 MC – B

Ga 3,14-21

ÁNH SÁNG ĐẨY LÙI BÓNG TỐI

“Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các…

10/03 Hạ mình xuống để vươn lên

10/03/2018 - THỨ BẢY TUẦN 3 MC

Lc 18,9-14

HẠ MÌNH XUỐNG ĐỂ VƯƠN LÊN

“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình sẽ được tôn lên.” (Lc 18,14)

Suy…

09/03 Mến Chúa yêu người

09/03/2017 - THỨ SÁU TUẦN 3 MC

Mc 12,28b-34

MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều…

08/03 Cuộc chiến không khoan nhượng

08/03/2018 - THỨ NĂM TUẦN 3 MC

Th. Gio-an Thiên Chúa, tu sĩ

Lc 11,14-23

CUỘC CHIẾN KHÔNG KHOAN NHƯỢNG

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cũng tôi thu…

07/03 Kiện toàn chứ không phá đổ

07/03/2018 - THỨ TƯ TUẦN 3 MC

Th. Pe-pê-tu-a và Phê-li-xi-ta tử đạo

Mt 5,17-19

KIỆN TOÀN CHỨ KHÔNG PHÁ ĐỔ

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê và các ngôn…

Khách truy cập

Hôm nay: 6733

Hôm qua: 4514

Số Lượt Truy Cập: 18874331

Currently are 80 guests and no members online