30/04 Có Chúa đồng hành

30/04/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 3 PS

Lc 24,13-35

CÓ CHÚA ĐỒNG HÀNH

“Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” (Lc 24,26)…

29/04 Thầy đây đừng sợ

29/04/2017 - THỨ BẢY TUẦN 2 PS

Th. Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, trinh nữ, tiến sĩ HT

Ga 6,16-21

THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ!

Các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần…

16/04 Đức Kitô không là kỷ niệm

16/04/2017 - CHÚA NHẬT PHỤC SINH – A

Ga 20,1-9

ĐỨC KI-TÔ KHÔNG LÀ KỶ NIỆM

Bấy giờ người môn đệ kia cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,8)

Suy niệm:…

15/04 Sống trong buổi giao thời

15/04/2017 - THỨ BẢY TUẦN THÁNH

Rm 6,11

SỐNG TRONG BUỔI GIAO THỜI

“Anh em phải nghĩ rằng: mình đã chết đi cho tội và đang sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu.” (Rm…

14/04 Chúng ta là những kẻ có tội

14/04/2017 - THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Ga 18,1-19.42

CHÚNG TA LÀ NHỮNG KẺ CÓ TỘI

Đức Giê-su nói: “Thế là đã hoàn tất”. Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.” (Ga 19,30)…

13/04 Bài học rửa chân

13/04/2017 - THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Thánh lễ Tiệc ly

Ga 13,1-15

BÀI HỌC RỬA CHÂN

“Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải…

12/04 Đừng vội trách Giu Đa

12/04/2017 - THỨ TƯ TUẦN THÁNH

Mt 26,14-25

ĐỪNG VỘI TRÁCH GIU-ĐA!

Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” (Mt 26,25)

Suy niệm: Bằng một câu hỏi, Giu-đa đã lừa…

11/04 Tiếng Chúa từ cuộc sống

11/04/2017 - THỨ BA TUẦN THÁNH

Ga 13,21-33.36-38

TIẾNG CHÚA TỪ CUỘC SỐNG

Chúa nói với Phê-rô “Phê-rô, Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa…

10/04 Khi tình yêu lên tiếng

10/04/2017 - THỨ HAI TUẦN THÁNH

Ga 12,1-11

KHI TÌNH YÊU LÊN TIẾNG

Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau…Giu-đa…