09/04 Thật Lòng Với Chúa Đi

09/04/2017 - CHÚA NHẬT LỄ LÁ – A

Mt 26,14-27

THẬT LÒNG VỚI CHÚA ĐI!

Giu-đa, kẻ nộp Chúa cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” Chúa Giê-su trả lời: “Chính anh nói đó!” (Mt…

08/04 Mầm hy vọng từ gian lao

08/04/2017 - THỨ BẢY TUẦN 5 MC

Th. Ta-nít-lao, giám mục, tử đạo - Ga 11,45-56

MẦM HY VỌNG TỪ GIAN LAO

Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: “…Thà một người chết thay…

07/04 Tin hay không tin?

07/04/2017 - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC

Th. Gio-an B. La-san, linh mục

Ga 10,31-42

TIN HAY KHÔNG TIN?

“Nếu tôi làm các việc (của Cha tôi), thì dù các ông không tin…

06/04 Chúa nói một đường họ hiểu một nẻo

06/04/2017 - THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC

Ga 8,51-59

“CHÚA NÓI MỘT ĐƯỜNG,

HỌ HIỂU MỘT NẺO”

Người Do thái nói: “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Áp-ra-ham. Đức…

05/04 Sự thật sẽ giải thoát ta

05/04/17 - THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC

Th. Vinh-sơn Phê-ri-ê, linh mục - Ga 8,31-42

SỰ THẬT SẼ GIẢI THOÁT TA

“Nếu các ông ở lại trong Lời của tôi, thì các ông…

04/04 Đấng chịu đóng đinh là Đấng hằng hữu

04/04/2017 - THỨ BA TUẦN 5 MC

Th. I-sô-đo, giám mục, tiến sĩ HT Ga 8,21-30

ĐẤNG CHỊU ĐÓNG ĐINH LÀ

ĐẤNG HẰNG HỮU

“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các…

03/04 Phút thinh lặng của Chúa

03/04/2017 - THỨ HAI TUẦN 5 MC

Ga 8,1-11

PHÚT THINH LẶNG CỦA CHÚA

“Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá ném người này trước đi.” (Ga 8,7)

Suy niệm:…

02/04 Phép lạ chữa lành hồn xác

02/04/17 - CHÚA NHẬT TUẦN 5 MC – A

Ga 11,1-45

PHÉP LẠ CHỮA LÀNH HỒN XÁC

“Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa:…

28/02 Phần thưởng lớn nhất

28/02/2017 - THỨ BA TUẦN 8 TN

Mc 10,28-31

PHẦN THƯỞNG LỚN NHẤT

“Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì…

27/02 Mối ưu tư chính đáng

27/02/2017 - THỨ HAI TUẦN 8 TN

Mc 10,17-27

MỐI ƯU TƯ CHÍNH ĐÁNG

“Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Mc 10,17)

Suy…