06/03 Tha thứ đến vô cùng

06/03/2018 - THỨ BA TUẦN 3 MC

Mt 18,21-35

THA THỨ ĐẾN VÔ CÙNG

Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là phải tha đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,22)…

05/03 Bụt nhà không thiêng

05/03/2018 - THỨ HAI TUẦN 3 MC

Lc 4,24-30

“BỤT NHÀ KHÔNG THIÊNG”!

Khi đến Na-da-rét, Đức Giê-su nói với dân chúng trong hội đường rằng: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ…

04/03 Sốt sắng tham dự phụng vụ

04/03/2018 - CHÚA NHẬT TUẦN 3 MC – B

Ga 2,13-25

SỐT SẮNG THAM DỰ PHỤNG VỤ

“Nhưng đền thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.” (Ga 2,21)

Suy…

03/03 Lòng Thương Xót: Chuẩn mực của Thiên Chúa

03/03/2018 - THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 2 MC

Lc 15,1-3.11-32

LÒNG THƯƠNG XÓT: CHUẨN MỰC CỦA THIÊN CHÚA

Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón…

02/03 Sinh lợi cho Nước Chúa

02/03/2018 - THỨ SÁU TUẦN 2 MC

Mt 21,33-43.45-46

SINH LỢI CHO NƯỚC CHÚA

“Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho…

01/03 Dụ ngôn phiên bản hiện đại

01/03/2018 - THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 2 MC

Lc 16,19-31

DỤ NGÔN PHIÊN BẢN HIỆN ĐẠI

“Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.…

28/02 Phúc đức tại mẫu

28/02/2018 - THỨ TƯ TUẦN 2 MC

Mt 20,17-28

PHÚC ĐỨC TẠI MẪU

Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Chúa Giê-su, có các con bà đi theo… Bà thưa: “Xin…

27/02 Tất cả cho Chúa và vì Chúa

27/02/2018 - THỨ BA TUẦN 2 MC

Mt 23,1-12

TẤT CẢ CHO CHÚA VÀ VÌ CHÚA

“Đừng để ai dưới đất gọi mình là thầy… là cha… là người chỉ đạo…” (Mt 23,8-10)

Suy niệm:…

26/02 Chúa Cha là Đấng nhân từ

THỨ HAI TUẦN 2 MC
Lc 6,36-38

CHÚA CHA LÀ ĐẤNG NHÂN TỪ

“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6,36)

Suy niệm: Nhiều Ki-tô hữu…

25/02 Hãy Vâng nghe lời Ngài

25/02/2018 - CHÚA NHẬT TUẦN 2 MC – B

Mc 9,2-10

HÃY VÂNG NGHE LỜI NGƯỜI

Từ đám mây, có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời…

Khách truy cập

Hôm nay: 6740

Hôm qua: 4514

Số Lượt Truy Cập: 18874338

Currently are 76 guests and no members online