28/07 Hy Vọng Của Kẻ Gieo Giống

THỨ SÁU TUẦN 16 TN


Mt 13,18-23


HY VỌNG CỦA KẺ GIEO GIỐNG

“Kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả.” (Mt 13,23)

Suy niệm: Ở xứ Palestine thời Chúa…

27/07 Hạnh phúc thời cứu độ

27/07/2017 - THỨ NĂM TUẦN 16 TN

Mt 13,10-17

HẠNH PHÚC THỜI CỨU ĐỘ

“Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em có phúc vì được nghe.” (Mt 13,16)

Suy…

26/07 Gia đình nên Thánh

26/07/2017 - THỨ TƯ TUẦN 16 TN

Th. Gio-a-kim và An-na

Mt 13,16-17

GIA ĐÌNH NÊN THÁNH

“Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc,…

25/07 Được chung phần với Thầy

25/07/2017 - THỨ BA TUẦN 16 TN

Th. Gia-cô-bê, tông đồ Mt 20,20-28

ĐƯỢC CHUNG PHẦN VỚI THẦY

“Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống…

24/07 Ngoại tình niềm tin

24/07/2017 - THỨ HAI TUẦN 16 TN

Th. Sa-bê-li-ô Ma-lup, linh mục

Mt 12,38-42

“NGOẠI TÌNH” NIỀM TIN

“Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ.” (Mt 12,39)

Suy niệm: Tâm…

23/07 Tin tưởng và phó thác

23/07/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 16 TN - A

Mt 13,24-43

TIN TƯỞNG VÀ PHÓ THÁC

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.” (Mt 13,30)

Suy niệm: Anh Marcilio Andrino…

22/07 Hãy khóc

22/07/2017 - THỨ BẢY TUẦN 15 TN

Th. Ma-ri-a Mác-đa-la Ga 20,1-2.11-18

HÃY KHÓC!

“Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ.”…

21/07 Tâm tình giữ luật

21/07/2017 - THỨ SÁU TUẦN 15 TN

Th. Lô-ren-sô Brin-đi-si, linh mục, tiến sĩ HT

Mt 12,1-8

TÂM TÌNH GIỮ LUẬT

“Nếu các ông hiểu được ý nghĩa câu này: Ta muốn lòng nhân chứ…

20/07 Ách của Chúa Giê-su

20/07/2017 - THỨ NĂM TUẦN 15 TN

Th. A-pô-li-na-rê, giám mục, tử đạo

Mt 11,28-30

ÁCH CỦA CHÚA GIÊ-SU

“Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11,30)

Suy niệm: Cái…

19/07 Trở nên người bé mọn

19/07/2017 - THỨ TƯ TUẦN 15 TN

Mt 11,25-27

TRỞ NÊN NGƯỜI BÉ MỌN

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan…

Khách truy cập

Hôm nay: 958

Hôm qua: 6141

Số Lượt Truy Cập: 17198633

Currently are 94 guests and no members online