24/02 Yêu kẻ thù

24/02/2018
THỨ BẢY TUẦN 1 MC
Mt 5,43-48

YÊU KẺ THÙ

“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,44)

Suy niệm: Một…

23/02 Xin lỗi người anh em

23/02/2018 - THỨ SÁU TUẦN 1 MC

Th. Pô-ly-cáp, giám mục, tử đạo

Mt 5,20-26

XIN LỖI NGƯỜI ANH EM

“…Hãy đi làm hoà với anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật…

22/02 Hội Thánh bền vững muôn đời

22/02/2018 - THỨ NĂM TUẦN 1 MC

Lập Tông tòa Thánh Phê-rô

Mt 16,13-19

HỘI THÁNH BỀN VỮNG MUÔN ĐỜI

Ông Si-mon Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16)…

21/02 Dấu lạ nào cho ta?

21/02/2018 - THỨ TƯ TUẦN 1 MC

Th. Phê-rô Đa-mi-a-nô, giám mục, tiến sĩ HT

Lc 11,29-32

DẤU LẠ NÀO CHO TA?

“Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ.…

20/02 Cầu nguyện trong phó thác

20/02/2018 - THỨ BA TUẦN 1 MC

Mt 6,7-15

CẦU NGUYỆN TRONG PHÓ THÁC

“Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.” (Mt 6,8)

Suy niệm:…

19/02 Tương lai từ hôm nay

19/02/2018 - THỨ HAI TUẦN 1 MC

Mt 25,31-46

TƯƠNG LAI TỪ HÔM NAY

“Bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt…

18/02 Chiến đấu và chiến thắng

18/02/2018 - CHÚA NHẬT TUẦN 1 MC – B

Mc 1,12-15

CHIẾN ĐẤU VÀ CHIẾN THẮNG

Người ở trong hoang địa… chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ…

17/02 Đạo Làm Người

17/02/2018 - THỨ BẢY SAU LỄ TRO

Mồng Hai Tết – Kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ

Mt 15,1-6

ĐẠO LÀM NGƯỜI

“Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ.” (Mc 15,4)…

16/02 Đường Đi Có Chúa

16/02/2018
THỨ SÁU SAU LỄ TRO
Mt 6,25-34

ĐƯỜNG ĐI CÓ CHÚA

“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn những thứ kia Người sẽ thêm cho. Anh em đừng…

15/02 Vui đón mùa xuân vĩnh cửu

15/02/2018 - THỨ NĂM SAU LỄ TRO

Lc 9,22-25

VUI ĐÓN MÙA XUÂN VĨNH CỬU

“Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có…

Khách truy cập

Hôm nay: 6770

Hôm qua: 4514

Số Lượt Truy Cập: 18874368

Currently are 78 guests and no members online