Con đường của Chúa

Con đường của Chúa

Con đường của Chúa


TGM. Ngô Quang Kiệt


Sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, nuôi năm ngàn người ăn uống no nê, Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ xuống thuyền đi…

Chúa Biến Hình

Chúa Biến Hình

Biến Hình

ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

Trong đời, có những giây phút mà ta mong muốn kéo dài mãi, nhưng nó lại trôi qua nhanh như làn gió thoảng. Đó là những giây phút…

Khôn ngoan tìm Nước Trới

Khôn ngoan tìm Nước Trới

Khôn ngoan tìm Nước Trới


TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt


Vua Salomon nổi tiếng là vị vua khôn ngoan sáng suốt. Ông đã xử những vụ án rất khó khăn một cách khéo léo không…

Tất cả là hồng ân

Tất cả là hồng ân

Tất cả là hồng ân

TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

Dụ ngôn cỏ lùng là một trong những dụ ngôn hiếm hoi được chính Chúa giải thích rõ ràng. Giải thích của Chúa giúp ta…

Tâm tình người đi gieo

Tâm tình người đi gieo

Tâm tình người đi gieo


TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt


Bài dụ ngôn thật đẹp. Đẹp về hình ảnh phong phú. Đẹp về ý nghĩa sâu xa. Nhưng đẹp nhất vẫn là thái độ của…

Xin thương xót con

Xin thương xót con

Xin thương xót con


TGM Giuse Ngô Quang Kiệt


Hai người cùng lên đền thờ cầu nguyện. Nhưng kết quả thật bất ngờ. Người mà ai cũng kính trọng thì lại không được nhận lời.…

Hãy thả lưới bên phải thuyền

Hãy thả lưới bên phải thuyền

Hãy thả lưới bên phải thuyền_Lc 5,1-11


TGM. Ngô Quang Kiệt


Các Tông đồ đã đánh cá vất vả suốt đêm mà không được con cá nào. Nay Chúa Giêsu bảo các ngài phải ra…

Chúa sai tôi đi

Chúa sai tôi đi

Chúa sai tôi đi

TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt


Ta thường nghĩ rằng: Việc truyền giáo là dành cho các Giám mục, các Linh mục, Tu sĩ. Giáo dân không được học hỏi gì nhiều…

Đón nhận ơn cứu độ

Đón nhận ơn cứu độ

Đón nhận ơn cứu độ


TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt


Chúa Giêsu đang trên đường lên Giêrusalem để chịu khổ hình, hoàn thành việc cứu độ. Chính lúc đi ngang qua Samaria, nhất là qua…

Hành trình đức tin của Mẹ Maria

Hành trình đức tin của Mẹ Maria

Hành trình đức tin của Mẹ Maria
TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
Khi nhìn ngắm các tượng ảnh Đức Mẹ, ta dễ có cảm tưởng rằng Đức Mẹ đã sống một đời bình an thư thái. Vì…