Hành trang người môn đệ

Hành trang người môn đệ

HÀNH TRANG NGƯỜI MÔN ĐỆ

Ai đi xa cũng phải chuẩn bị hành trang. Chuyến đi càng xa thì hành trang càng nhiều. Chuyến đi càng quan trọng thì hành trang càng phải chọn lựa,…

Cảm nghiệm về Chúa

Bài suy niệm CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN - B
Lời Chúa: Kn 1,13-15;2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43

Hai người hưởng phép lạ hôm nay đều được đụng chạm đến Chúa.


Người đàn bà…

Thử thách trong cuộc đời

Thử thách trong cuộc đời

THỬ THÁCH TRONG CUỘC ĐỜI

Trong đời ta gặp nhiều trường hợp giả vờ rất đáng yêu. Chẳng hạn bà mẹ trẻ giả vờ trốn đứa con nhỏ, để nó phải lo âu đi tìm.…

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Năm B

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Năm B

Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa
Lời Chúa: Xh 24,3-8; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26

1. Tấm bánh tình yêu – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

Mỗi khi chiêm ngắm Thánh Thể Chúa, tôi…

Mầu nhiệm tình yêu

Mầu nhiệm tình yêu

Bài suy niệm LỄ CHÚA BA NGÔI – Năm B
Lời Chúa: Dnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20

Mầu nhiệm tình yêu – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt.


Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi chính là mầu nhiệm…

Ra đi-tha thứ

Ra đi-tha thứ

Bài suy niệm LỄ HIỆN XUỐNG – Năm B

Lời Chúa: Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23

Ra đi-tha thứ – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

Khi nói về Chúa Thánh Thần, ta thường…

Hãy loan báo Tin Mừng

Hãy loan báo Tin Mừng

Hãy loan báo Tin Mừng

TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

Một đạo sĩ hỏi các đệ tử: Các con có biết khi nào đêm tàn và ngày xuất hiện, khi nào ánh sáng tới và…

Ngước mắt nhìn trời

Ngước mắt nhìn trời

Con người thường có hai thái độ sống đối nghịch nhau. Một bên là những người chỉ biết có việc đạo. Sống dưới đất nhưng lòng trí để cả ở trên trời. Không tha thiết…

Sinh nhiều hoa trái

Sinh nhiều hoa trái

Sinh nhiều hoa trái – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

Ai trồng cây cũng mong được ăn quả. Muốn có quả, cũng phải lắm công phu. Không phải cứ xanh tốt lớn mạnh là có…

Mục tử nhân lành

Mục tử nhân lành

Mục Tử Nhân Lành

TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Dân Do Thái là dân du mục. Cuộc đời họ gắn liền với đoàn vật và những đồng cỏ. Nên khi Đức Giêsu đưa ra hình…