Suy Niệm Lời Chúa

17/06 Có thì nói có, không thì nói không

17/06 Có thì nói có, không thì nói không

Có thì nói có, không thì nói không.

Thứ Bảy tuần 10 thường niên.

"Thầy bảo các con: đừng thề chi cả".

Lời Chúa: Mt 5, 33-37

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn…

16/06 Quyết liệt xa tội

 16/06 Quyết liệt xa tội

Quyết liệt xa tội.

Thứ Sáu tuần 10 thường niên.

"Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi".

Lời Chúa: Mt 5, 27-32

Khi…

15/06 Phải sống công chính hơn

15/06 Phải sống công chính hơn

Phải sống công chính hơn.

Thứ Năm tuần 10 thường niên.

"Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt".

Lời Chúa: Mt 5, 20-26

Khi ấy, Chúa…

14/06 Kiện toàn lề luật

14/06 Kiện toàn lề luật

Kiện toàn lề luật.

Thứ Tư tuần 10 thường niên.

"Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn".

Lời Chúa: Mt 5, 17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:…

13/06 Muối và Ánh Sáng

13/06 Muối và Ánh Sáng

Muối và Ánh Sáng.

Thứ Ba tuần 10 thường niên - Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

"Các con là sự sáng thế gian".

* Chào đời khoảng cuối thế…

12/06 Phúc thay!!!.

12/06 Phúc thay!!!.

Phúc thay !!!.

Thứ Hai tuần 10 thường niên.

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".

Lời Chúa: Mt. 5, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi,…

11/06 Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến thế gian

 11/06 Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến thế gian

Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến thế gian.

Chúa Nhật tuần 10 thường niên năm A – Chúa Ba Ngôi. Lễ trọng.

"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người…

10/06 Ðồng xu bà góa nghèo

10/06 Ðồng xu bà góa nghèo

Ðồng xu bà góa nghèo.

Thứ Bảy tuần 9 thường niên.

"Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết".

Lời Chúa: Mc 12, 38-44

Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi…

09/06 Con vua Ðavít?

09/06 Con vua Ðavít?

Con vua Ðavít??.

Thứ Sáu tuần 9 thường niên.

"Sao họ có thể bảo Ðức Kitô là Con vua Ðavít?"

Lời Chúa: Mc 12, 35-37

Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong…

08/06 Giới răn trọng nhất

08/06 Giới răn trọng nhất

Giới răn trọng nhất.

Thứ Năm tuần 9 thường niên.

"Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất và ngươi hãy kính mến Người".

Lời Chúa: Mc 12, 28b-34

Khi ấy, có người trong…