Suy Niệm Lời Chúa

04/05 Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

04/05 Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân.

"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy…

03/06 Làm chứng cho Chúa

 03/06 Làm chứng cho Chúa

Làm chứng cho Chúa.

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 7 Phục Sinh – Thánh Carôlô Loan-ga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.

"Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã…

02/06 Cơ hội thứ hai

02/06 Cơ hội thứ hai

Cơ hội thứ hai.

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 7 Phục Sinh.

“Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy”

Lời Chúa: Ga 21, 15-19

Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình…

01/06 Sức mạnh của hiệp nhất

 01/06 Sức mạnh của hiệp nhất

Sức mạnh của hiệp nhất.


Thứ Năm đầu tháng, tuần 7 Phục Sinh – Thánh Giút-ti-nô, tử đạo. Lễ nhớ.
“Xin cho chúng nên một”.

* Thánh nhân là một triết gia và là anh…

31/05 Nhận ra dấu chỉ của Chúa

31/05 Nhận ra dấu chỉ của Chúa

Nhận ra dấu chỉ của Chúa.

Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh – Đức Maria thăm viếng bà Ê-li-sa-bét. Lễ kính.

"Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?"

* Trong…

30/05 Ngưỡng cửa vào sự sống

 30/05 Ngưỡng cửa vào sự sống

Ngưỡng cửa vào sự sống.
Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh.
“Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha”.

Lời Chúa: Ga 17, 1-11a
Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy…

29/05 Cùng hiệp thông với Chúa

29/05 Cùng hiệp thông với Chúa

Cùng hiệp thông với Chúa.

Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh.

“Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.

Lời Chúa: Ga 16, 29-33

Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Đúng…

28/05 Niềm an ủi

28/05 Niềm an ủi

Niềm an ủi.
Chúa Nhật 7 PS. năm A. LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

"Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy".

Lời Chúa: Mt 28, 16-20

Khi ấy, mười một môn…

27/05 Tông Ðồ tin cậy

27/05 Tông Ðồ tin cậy

Tông Ðồ tin cậy

Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh.

"Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy".

Lời Chúa: Ga 16, 23b-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng…

26/05 Cầu xin với Chúa

26/05 Cầu xin với Chúa

Cầu xin với Chúa

Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh.

"Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được".

Lời Chúa: Ga 16, 20-23a

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ…