Suy Niệm Lời Chúa

25/05 Thầy trò ly biệt

25/05 Thầy trò ly biệt

Thầy trò ly biệt

Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh.

"Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui".

Lời Chúa: Ga 16, 16-20

Khi ấy Chúa Giêsu…

24/05 Công việc Thánh Linh

24/05 Công việc Thánh Linh

Công việc Thánh Linh

Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh.
"Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật".

Lời Chúa: Ga 16, 12-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn…

23/05 Thầy đi sẽ ích lợi cho các con

23/05 Thầy đi sẽ ích lợi cho các con

Thầy đi sẽ ích lợi cho các con

Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh.

"Nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con".

Lời Chúa: Ga 16, 5b-11

Khi ấy,…

22/05 Ðấng An Ủi đến

22/05 Ðấng An Ủi đến

Ðấng An Ủi đến.

Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh.

"Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy".

Lời Chúa: Ga 15,26 – 16,4

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi…

20/05 Các con không thuộc về thế gian

20/05 Các con không thuộc về thế gian

Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh.

"Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian".

Lời Chúa: Ga 15, 18-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các…

19/05 Các con hãy yêu mến nhau

19/05 Các con hãy yêu mến nhau

Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh.

"Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau".

Lời Chúa: Ga 15, 12-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Đây là…

18/05 Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy

18/05 Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy

Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh.

"Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy, để niềm vui của các con được trọn vẹn".

Lời Chúa: Ga 15, 9-11

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng…

17/05 Sự kết hiệp thâm sâu

17/05 Sự kết hiệp thâm sâu

Sự kết hiệp thâm sâu.

Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh.

"Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái".

Lời Chúa: Ga 15, 1-8

Khi ấy, Chúa…

16/05 Thầy ban bình an của Thầy cho các con

16/05 Thầy ban bình an của Thầy cho các con

Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh.

"Thầy ban bình an của Thầy cho các con".

Lời Chúa: Ga 14, 27-31a

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy để lại bình an…