Suy Niệm Lời Chúa

11/07 Cánh đồng truyền giáo

11/07 Cánh đồng truyền giáo

Cánh đồng truyền giáo.

Thứ Ba tuần 14 thường niên – Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.

"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít".

* Chào đời quãng năm 480 tại Noóc-xi-a (Um-ri-a).…

10/07 Lòng tin chữa lành

 10/07 Lòng tin chữa lành

Lòng tin chữa lành.

Thứ Hai tuần 14 thường niên.

"Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại".

Lời Chúa: Mt 9, 18-26

Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói,…

09/07 Mang lấy ách của Chúa

09/07 Mang lấy ách của Chúa

Mang lấy ách của Chúa.

Chúa Nhật 14 thường niên năm A.

“Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng”.

Lời Chúa: Mt 11, 25-30

Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: “Lạy Cha…

08/07 Ăn chay đẹp lòng Chúa

08/07 Ăn chay đẹp lòng Chúa

Ăn chay đẹp lòng Chúa.

Thứ bảy tuần 13 thường niên.

„Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang còn đang ở với họ“.

Lời Chúa: Mt 9, 14-17

Khi ấy,…

07/07 Kêu gọi người thu thuế Mátthêu

07/07 Kêu gọi người thu thuế Mátthêu

Kêu gọi người thu thuế Mátthêu.

Thứ sáu đầu tháng, tuần 13 thường niên.

“Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ”.

Lời Chúa:…

06/07 Con Người có quyền tha tội

06/07 Con Người có quyền tha tội

THỨ NĂM TUẦN 13 TN

Mt 9,1-8

ĐƯỢC THA THỨ VÀ ĐỨNG DẬY

“Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội – bấy giờ Đức Giê-su bảo người…

05/07 Chúa chữa 2 người bị quỉ ám

05/07 Chúa chữa 2 người bị quỉ ám

Chúa chữa 2 người bị quỉ ám.

Thứ tư tuần 13 thường niên.

"Ông đến lúc này để hành hạ các quỷ".

Lời Chúa: Mt 8,28-34

Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên…

04/07 Theo Chúa: không sợ

04/07 Theo Chúa: không sợ

Theo Chúa: không sợ.

Thứ ba tuần 13 thường niên.


"Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ".

Lời Chúa: Mt 8, 23-27


Khi ấy, Chúa Giêsu xuống…

03/07 Con đường theo Chúa

03/07 Con đường theo Chúa

Con đường theo Chúa.

Thứ Hai tuần 13 thường niên – Thánh TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.


"Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!"

* Vào lúc Đức Giêsu chịu thương khó và…

02/07 Mang thập giá theo Chúa

02/07 Mang thập giá theo Chúa

Mang thập giá theo Chúa.

Chúa Nhật 13 thường niên năm A.


"Kẻ nào không mang lấy thập giá, thì không xứng đáng với Thầy; kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy".…