Suy Niệm Lời Chúa

05/05 Con đường hiến thân

05/05 Con đường hiến thân

Con đường hiến thân.

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 3 Phục Sinh.

"Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống".

Lời Chúa: Ga 6, 53-60

Khi ấy, những người Do-thái tranh…

04/05 Ta là bánh từ trời xuống

04/05 Ta là bánh từ trời xuống

Tin vào Lời Chúa - cử hành Thánh Thể.

Thứ Năm đầu tháng, tuần 3 Phục Sinh.


"Ta là bánh từ trời xuống".

Lời Chúa: Ga 6, 44-51
Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng…

02/05 Bánh trường sinh

02/05 Bánh trường sinh

Bánh trường sinh.

Thứ Ba tuần 3 Phục Sinh – Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.


"Không phải Môsê, mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời đích thực".

*…

01/05 Thánh Giuse thợ

01/05 Thánh Giuse thợ

Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh – Thánh Giuse thợ.

"Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời".…

30/04 Hai môn đệ Em-mau

30/04 Hai môn đệ Em-mau

Hai môn đệ Em-mau.

Chúa Nhật 3 PHỤC SINH năm A.

"Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh".

Lời Chúa: Lc 24, 13-35

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ…

29/04 Bến bờ bình an

29/04 Bến bờ bình an

Bến bờ bình an.

Thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh – Thánh Catarina Sienna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

"Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển".

* Thánh nữ sinh năm…

28/04 Năm chiếc bánh và hai con cá

 28/04 Năm chiếc bánh và hai con cá

Năm chiếc bánh và hai con cá.

Thứ Sáu tuần 2 Phục Sinh.

"Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích".

Lời Chúa: Ga 6, 1-15
Khi ấy, Chúa Giêsu…

16/04 Ngỡ ngàng việc Chúa sống lại

16/04 Ngỡ ngàng việc Chúa sống lại

Ngỡ ngàng việc Chúa sống lại.

Chúa Nhật PHỤC SINH năm A.

"Người phải sống lại từ cõi chết".

Lời Chúa: Ga 20, 1-9

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm…

15/04 Người đã sống lại thật

15/04 Người đã sống lại thật

Người đã sống lại thật.

Thứ bảy tuần thánh – Ðêm Thánh Vọng Chúa Phục Sinh.

"Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa".

Lời Chúa: Mt 28, 1-10

Qua chiều ngày Sabbat, khi…