Suy Niệm Lời Chúa

21/06 Đạo đức thực sự vì Chúa

21/06 Đạo đức thực sự vì Chúa

Đạo đức thực sự vì Chúa.

Thứ Tư tuần 11 thường niên – Thánh Lu-y Gôndaga, tu sĩ. Lễ nhớ.

"Cha ngươi Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi".

* Sinh…

20/06 Yêu thương kẻ thù, để nên trọn lành

Yêu thương kẻ thù, để nên trọn lành.

Thứ Ba tuần 11 thường niên.

"Các ngươi hãy yêu thương thù địch".

Lời Chúa: Mt. 5, 43-48


Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng:…

18/06 Ta là bánh hằng sống từ trời xuống

18/06 Ta là bánh hằng sống từ trời xuống

Ta là bánh hằng sống từ trời xuống.

Chúa Nhật 11 thường niên năm A – Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân.

"Thịt Ta thật là của ăn,…

17/06 Có thì nói có, không thì nói không

17/06 Có thì nói có, không thì nói không

Có thì nói có, không thì nói không.

Thứ Bảy tuần 10 thường niên.

"Thầy bảo các con: đừng thề chi cả".

Lời Chúa: Mt 5, 33-37

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn…

16/06 Quyết liệt xa tội

 16/06 Quyết liệt xa tội

Quyết liệt xa tội.

Thứ Sáu tuần 10 thường niên.

"Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi".

Lời Chúa: Mt 5, 27-32

Khi…

15/06 Phải sống công chính hơn

15/06 Phải sống công chính hơn

Phải sống công chính hơn.

Thứ Năm tuần 10 thường niên.

"Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt".

Lời Chúa: Mt 5, 20-26

Khi ấy, Chúa…

14/06 Kiện toàn lề luật

14/06 Kiện toàn lề luật

Kiện toàn lề luật.

Thứ Tư tuần 10 thường niên.

"Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn".

Lời Chúa: Mt 5, 17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:…

13/06 Muối và Ánh Sáng

13/06 Muối và Ánh Sáng

Muối và Ánh Sáng.

Thứ Ba tuần 10 thường niên - Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

"Các con là sự sáng thế gian".

* Chào đời khoảng cuối thế…

12/06 Phúc thay!!!.

12/06 Phúc thay!!!.

Phúc thay !!!.

Thứ Hai tuần 10 thường niên.

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".

Lời Chúa: Mt. 5, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi,…