Suy Niệm Lời Chúa

02/04 Phục sinh Ladarô

 02/04 Phục sinh Ladarô

Phục sinh Ladarô.

Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm A.
"Ta là sự sống lại và là sự sống".

Lời Chúa: Ga 11, 1-45
Khi ấy, có một người đau liệt tên là Ladarô, ở Bêtania,…

28/02 Sẽ được gấp trăm

28/02 Sẽ được gấp trăm

Sẽ được gấp trăm.

Thứ Ba tuần 8 thường niên.
"Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu".…

27/02 Điều kiện theo Chúa

 27/02 Điều kiện theo Chúa

Điều kiện theo Chúa.

Thứ Hai tuần 8 thuòng niên.
"Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta".

Lời Chúa: Mc 10, 17-27
Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một…

25/02 Điều kiện vào Nước Thiên Chúa

 25/02 Điều kiện vào Nước Thiên Chúa

Điều kiện vào Nước Thiên Chúa.

Thứ Bảy tuần 7 thường niên.
"Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó".

Lời Chúa: Mc. 10, 13-16
Khi ấy, người…

24/02 Bất khả phân ly

 24/02 Bất khả phân ly

Bất khả phân ly.

Thứ Sáu tuần 7 thường niên.
"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ".

Lời Chúa: Mc. 10, 1-12
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ…

23/02 Quyết liệt theo Chúa

23/02 Quyết liệt theo Chúa

Quyết liệt theo Chúa.

Thứ Năm tuần 7 thường niên – Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
"Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn đủ cả hai tay…

22/02 Xây Hội Thánh của Thầy

22/02 Xây Hội Thánh của Thầy

Xây Hội Thánh của Thầy.

Thứ Tư tuần 7 thường niên – LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính.
"Con là Ðá, Cha sẽ trao cho con chìa khoá nước trời".

* Được đặt trong…