Suy Niệm Lời Chúa

11/01 Chữa người phong cùi

11/01 Chữa người phong cùi

Chữa người phong cùi.
Thứ Năm tuần 1 thường niên.
"Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch".

LỜI CHÚA: Mc 1, 40-45
Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu…

10/01 Tiếp tục rao giảng

10/01 Tiếp tục rao giảng

Tiếp tục rao giảng.

Thứ Tư tuần 1 thường niên.
"Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau".

LỜI CHÚA: Mc 1, 29-39
Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng…

09/01 Công việc của Chúa Giêsu

09/01 Công việc của Chúa Giêsu

Công việc của Chúa Giêsu.

Thứ Ba tuần 1 thường niên.
"Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền".

LỜI CHÚA: Mc 1, 21-28
(Ðến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng…

08/01 Gioan làm chứng về Chúa Giêsu

08/01 Gioan làm chứng về Chúa Giêsu

Gioan làm chứng về Chúa Giêsu

Thứ Hai tuần 1 quanh năm – Chúa Giêsu chịu phép rửa. Lễ kính.
"Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha".

LỜI CHÚA: Mc 1,7-11
Tin…

07/01 Các đạo sĩ đến triều bái Chúa Hài Nhi

07/01 Các đạo sĩ đến triều bái Chúa Hài Nhi

Các đạo sĩ đến triều bái Chúa Hài Nhi.

Chúa Nhật Chúa Hiển Linh năm B.
"Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua".

Lời Chúa: Mt 2, 1-12
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô…

06/01 Chúa Giêsu chịu phép rửa

06/01 Chúa Giêsu chịu phép rửa

Chúa Giêsu chịu phép rửa.

Thứ Bảy trước lễ Hiển Linh
"Con là con yêu quý của Cha, con đẹp lòng Cha mọi đàng".

LỜI CHÚA: Mc 1, 6b-11
Khi ấy Gioan rao giảng rằng: "Có Ðấng…

05/01 Gặp Con Thiên Chúa

05/01 Gặp Con Thiên Chúa

Gặp Con Thiên Chúa.
Thứ Sáu trước lễ Hiển Linh
"Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel"

LỜI CHÚA: Ga 1,43-51
Khi ấy, Chúa Giêsu định đi Galilêa. Người gặp Philipphê và nói với ông: "Hãy…

04/01 Gặp Ðấng Cứu Thế

04/01 Gặp Ðấng Cứu Thế

Gặp Ðấng Cứu Thế.
Thứ Năm trước lễ Hiển Linh
"Chúng tôi đã gặp Ðấng Cứu Thế".

LỜI CHÚA: Ga 1,35-42
Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo…

03/01 Ðấng xóa tội trần gian

03/01 Ðấng xóa tội trần gian

Ðấng xóa tội trần gian.
Thứ Tư trước lễ Hiển Linh
"Ðây Chiên Thiên Chúa"

LỜI CHÚA: Ga 1,29-34
Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng…

02/01 Gioan làm chứng về Chúa Giêsu

02/01 Gioan làm chứng về Chúa Giêsu

Gioan làm chứng về Chúa Giêsu.

Thứ Ba – Thánh Baxiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô. Lễ nhớ.
"Có một Ðấng sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi"

LỜI CHÚA:…

Khách truy cập

Hôm nay: 5481

Hôm qua: 5917

Số Lượt Truy Cập: 18392680

Currently are 56 guests and no members online