Suy Niệm Lời Chúa

01/06 Sức mạnh của hiệp nhất

 01/06 Sức mạnh của hiệp nhất

Sức mạnh của hiệp nhất.


Thứ Năm đầu tháng, tuần 7 Phục Sinh – Thánh Giút-ti-nô, tử đạo. Lễ nhớ.
“Xin cho chúng nên một”.

* Thánh nhân là một triết gia và là anh…

31/05 Nhận ra dấu chỉ của Chúa

31/05 Nhận ra dấu chỉ của Chúa

Nhận ra dấu chỉ của Chúa.

Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh – Đức Maria thăm viếng bà Ê-li-sa-bét. Lễ kính.

"Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?"

* Trong…

30/05 Ngưỡng cửa vào sự sống

 30/05 Ngưỡng cửa vào sự sống

Ngưỡng cửa vào sự sống.
Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh.
“Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha”.

Lời Chúa: Ga 17, 1-11a
Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy…

29/05 Cùng hiệp thông với Chúa

29/05 Cùng hiệp thông với Chúa

Cùng hiệp thông với Chúa.

Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh.

“Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.

Lời Chúa: Ga 16, 29-33

Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Đúng…

28/05 Niềm an ủi

28/05 Niềm an ủi

Niềm an ủi.
Chúa Nhật 7 PS. năm A. LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

"Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy".

Lời Chúa: Mt 28, 16-20

Khi ấy, mười một môn…

27/05 Tông Ðồ tin cậy

27/05 Tông Ðồ tin cậy

Tông Ðồ tin cậy

Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh.

"Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy".

Lời Chúa: Ga 16, 23b-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng…

26/05 Cầu xin với Chúa

26/05 Cầu xin với Chúa

Cầu xin với Chúa

Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh.

"Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được".

Lời Chúa: Ga 16, 20-23a

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ…

25/05 Thầy trò ly biệt

25/05 Thầy trò ly biệt

Thầy trò ly biệt

Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh.

"Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui".

Lời Chúa: Ga 16, 16-20

Khi ấy Chúa Giêsu…

24/05 Công việc Thánh Linh

24/05 Công việc Thánh Linh

Công việc Thánh Linh

Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh.
"Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật".

Lời Chúa: Ga 16, 12-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn…

23/05 Thầy đi sẽ ích lợi cho các con

23/05 Thầy đi sẽ ích lợi cho các con

Thầy đi sẽ ích lợi cho các con

Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh.

"Nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con".

Lời Chúa: Ga 16, 5b-11

Khi ấy,…