Suy Niệm Lời Chúa

11/02 Phép lạ Bánh hóa nhiều lần 2

11/02 Phép lạ Bánh hóa nhiều lần 2

Phép lạ Bánh hóa nhiều lần 2.

Thứ Bảy tuần 5 thường niên – Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày Quốc Tế các bệnh nhân. Lễ nhớ.
"Họ ăn no nê"

* Năm 1858, Đức Trinh…

10/02 Chúa Giêsu và người điếc

10/02 Chúa Giêsu và người điếc

Chúa Giêsu và người điếc.

Thứ Sáu tuần 5 thường niên – Thánh Côláttica, trinh nữ. Lễ nhớ.
"Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".

* Thánh nữ là em…

09/02 Chúa Giêsu và bà mẹ ngoại giáo

09/02 Chúa Giêsu và bà mẹ ngoại giáo

Chúa Giêsu và bà mẹ ngoại giáo.

Thứ Năm tuần 5 thường niên.
"Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh rơi của con cái"

Lời Chúa: Mc 7, 24-30
Khi ấy,…

08/02 Tinh sạch tinh thần

08/02 Tinh sạch tinh thần

Tinh sạch tinh thần.

Thứ Tư tuần 5 thường niên.
"Những gì từ con người ta xuất ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế".

Lời Chúa: Mc 7,14-23
Khi ấy, Chúa Giêsu…

07/02 Điều chính yếu của Tin Mừng

07/02 Điều chính yếu của Tin Mừng

Điều chính yếu của Tin Mừng.

Thứ Ba tuần 5 thường niên.
“Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân".

Lời Chúa: Mc 7, 1-13
Khi…

06/02 Chúa Giêsu hoạt động

06/02 Chúa Giêsu hoạt động

Chúa Giêsu hoạt động.

Thứ Hai tuần 5 thường niên – Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.
"Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh".

* Ngày 05…

05/02 Là muối và là ánh sáng

05/02 Là muối và là ánh sáng

Là muối và là ánh sáng.

Chúa Nhật tuần 5 thường niên năm A.
"Các con là sự sáng thế gian".

Lời Chúa: Mt 5, 13-16
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:…

04/02 Chính anh em hãy lánh riêng ra

04/02 Chính anh em hãy lánh riêng ra

Thứ Bảy 04/02/2017, thứ 7 tuần 4 TN - Chính anh em hãy lánh riêng ra
“Chính anh em hãy lánh riêng ra”
(Mc 6, 30-34)

30 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và…

03/02 Thánh Gioan và Đức Giê-su

03/02 Thánh Gioan và Đức Giê-su

Thứ Sáu 03/02/2017, thứ 6 tuần 4 TN

Thánh Gioan và Đức Giê-su

(Mc 6, 14-29)

14 Vua Hê-rô-đê nghe biết về Đức Giê-su, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói: “Đó là ông…

02/02 Lễ dâng Chúa Giê-su trong đền thánh

02/02 Lễ dâng Chúa Giê-su trong đền thánh

Thứ Năm 02/02/2017, thứ 5 tuần 4 TN 

Lễ dâng Chúa Giê-su trong đền thánh

Lời Chúa: Lc 2, 22-40

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a…