Thánh Nicôla - (St Nicholas) đã ra đời và trở thành Đức Giám Mục -- trong thế kỷ thứ IV sau Công Nguyên -- tại thành phố bây giờ mang tên Demre, bên bờ Điạ…