(Đài Vatican) ĐGH Phanxicô đã tới thăm các thành phố Cesena và Bolagna, kết thúc chuyến thăm mục vụ của ngài bằng Thánh Lễ tại Sân Vận Động Dall’Ara ở Bologna.

Trong bài giảng mà…