Tin Giáo Hội Việt Nam

Mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam

Mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam

GNsP (21.05.2017) – Lễ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima vừa kết thúc, nhờ các phương tiện truyền thông hiện đại, chúng ta được trực tiếp theo dõi những…

GM. Nguyễn Thái Hợp: Một chuyến đi đau lòng!

GM. Nguyễn Thái Hợp: Một chuyến đi đau lòng!

Đang trong chuyến đi vận động quốc tế ở châu Âu và trao thỉnh nguyện thư về thảm họa Formosa, Giám mục Giáo phận Vinh Phaolo Nguyễn Thái Hợp nói với VOA rằng ông đau…