Sau Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Úc Châu diễn ra từ ngày 7- 9/12/2017, các bạn trẻ Việt Nam có cơ hội gặp mặt để chia sẻ và nâng đỡ nhau trong tình bác…