Tin Thế Giới

Hậu Quả của “Hâm Nóng Toàn Cầu”

Hậu Quả của “Hâm Nóng Toàn Cầu”

Ngày Thứ Bảy, 5 tháng 11 năm 2015, tại thủ đô Paris của nước Pháp, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã họp để quyết định mở màn cho vấn đế “Bảo vệ môi…

Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ có nguồn gốc Công Giáo

Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ có nguồn gốc Công Giáo
Lễ Tạ Ơn cuả Hoa Kỳ là một lễ Công Giáo ư ?

Đó là một ngày lễ chỉ có ở Hoa Kỳ, không được ghi trên niên lịch Phụng Vụ cuả Công Giáo, và ngày lễ…

Tử Đạo?

Tử Đạo?

GNsP‬– “Tháp Eiffel tắt đèn, cả thế giới cầu nguyện cho Paris”. Vâng! Hàng triệu con tim nhân loại trên thế giới đã lặng đi khi hay tin “Sáu vụ tấn công khủng bố liên…