Tin Việt Nam

Cảm nhận về Đất Nước ngày nay

Cảm nhận về Đất Nước ngày nay
#GNsP(23.06.2017) – Có lẽ bất cứ ai trải qua năm tháng cắp sách tới trường đều được học về Trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, trong đó chương V…

Báo chí cộng sản tai điếc, mắt thông manh

Báo chí cộng sản tai điếc, mắt thông manh

GNsP (22.06.2017)– Năm nào cũng như năm nấy, ngày gọi là Báo chí Cách mạng của đảng Cộng sản Việt Nam (21/6) được thổi phồng và tô son cho đẹp chế độ nhưng những…

Nói dai – Nói dài – Nói sảng

 Nói dai – Nói dài – Nói sảng

GNsP (15.06.2017) – Ông bà ta có câu: “Nói phải củ cải cũng phải nghe”, nhưng nếu cứ nói dai và nói dài thì hóa ra nói sảng.

Đó là hậu qủa của Hội nghị…

Do ai khiến dân bất an ?

Do ai khiến dân bất an ?
#GNsP(09.06.2017) – Sáng 09.6.2017, trong thảo luận về tình hình kinh tế – xã hội, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Đặng Thuần Phong đã nêu ra 6 nội dung…