Tin Việt Nam

Dâng hương sao cho khỏi thẹn với các vua Hùng?

Dâng hương sao cho khỏi thẹn với các vua Hùng?

#GNsP (06.04.2017) –

Dù ai đi ngược về xuôi,
Nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng ba.

Giỗ tổ Hùng Vương là sự kiện trọng đại của dân tộc. Đây là dịp ôn lại truyền…

Biển đã chết và người dân hấp hối

Biển đã chết và người dân hấp hối

"Một lần nữa tôi khẳng định biển miền Trung đã an toàn. Tất cả các hoạt động du lịch thể thao, nuôi trồng thủy sản có thể diễn ra. Tuy nhiên cần tiếp tục theo…

Tội ác và tuổi trẻ

Tội ác và tuổi trẻ

GNsP (01.04.2017) – Tình trạng thất nghiệp ở Việt Nam đang trong tình trạng báo động khi lao động trẻ không có tay nghề và chuyên môn, cũng như thiếu các kỹ năng để…

Bỏ ''Tiên Học Lễ'' thì đạo đức xã hội sẽ ra sao ?

Bỏ ''Tiên Học Lễ'' thì đạo đức xã hội sẽ ra sao ?

Giải phóng miền Nam và “giải phóng” luôn cả “Tiên học lễ” ra khỏi học đường.

Trước ngày 30/04/1975 tất cả các phòng học của Trường Tiểu học Công lập cũng như Tư thục thuộc…