Title: Kinh Xin Ơn với ĐHY Nguyễn Văn Thuận
Subtitle:
Author:

Kinh Xin Ơn với ĐHY Nguyễn Văn Thuận


(Nhân ngày Lễ Giỗ 7 năm ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
chúng ta hãy cùng nhau đọc Kinh Xin Ơn với Ngài)


Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng có đời đời,
là Cha và Con và Thánh Thần,
con cảm tạ Chúa vì đã ban cho Hội Thánh
gương chứng tá anh dũng
của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
Kinh nghiệm khổ đau trong ngục tù,
được Ngài sống liên kết với Chúa Kitô chịu đóng đinh,
dưới bóng che chở hiền mẫu của Mẹ Maria,
đã rèn luyện Ngài nên một chứng nhân sáng ngời
cho Hội Thánh và toàn thế giới,
về sự hiệp nhất và tha thứ,
cũng như về công lý và hòa bình.
Con người dễ thương mến
cùng với sứ vụ mục tử giám mục của Ngài
tỏa chiếu rạng ngời ánh sáng của đức tin,
nhiệt tâm của niềm hy vọng
và sức nồng ấm của đức ái.
giờ đây, nhờ lời bầu cử của Ngài và theo thánh ý Chúa,
xin Chúa ban cho con được ơn đang khẩn cầu,
với niềm hy vọng thấy Ngài
sớm được vinh hiển trên bàn thờ.
Amen.

Imprimatur
Vatican, 16.09.2007
+ Giampaolo Crepaldi, Tổng thư ký
Hội Đồng Giáo Hoàng Công lý và Hòa Bình.


Tất cả những ân huệ hay phép lạ nhận được qua lời cầu xin với Đức Hồng Y<
xin vui lòng gửi về Văn Phòng Cáo Thỉnh Viên qua địa chỉ
Hồi Đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa Bình:
Pontifical Council for Justice anh Peace, Piazza San Calisto, 16 – 00120 Vatican City

 

Hội Đồng Công Lý và Hòa BìnhGo back to the regular design...