Trang Thơ Dân Chúa

Hương Kinh Ban Mai 01

Sáng nay mát mẻ dịu dàng

Đón tia nàng mới nhẹ nhàng tỏa lan

Tạ ơn Thượng Đế cao sang

Ngài là Ánh Sáng cao quang cho đời

 

Ngài là Thiên Chúa tuyệt vời!

Ơn ngài ban đủ rạng ngời thế gian

Hít vào Thần Khí đầy tràn

Là nguồn ân sủng vô vàn cho con

 

Làm sao đáp trả cho tròn?

Ngài ban vạn vật trái ngon cho đời

Ngài còn ban cả Ngôi Lời 

Cứu nhân độ thế chuộc người lầm than

 

Đọa sa nơi cõi địa đàng

Phá tan biển bạc rừng vàng là sao?

Hồi tâm tỉnh lại đi nào!

Đừng tham lam qúa quyện vào vực sâu

 

Để rồi chuốc lấy thương đau

Tự mình hủy diệt nát nhàu tương lai

Rồi đây đến trước mặt Ngài 

Ngài không có hỏi tiền tài bao nhiều

 

Ngài luôn hỏi có một điều

Túi con tích đức được bao nhiêu rồi?

 

Trầm Hương Thơ

 14.06.2017