Trang Thơ Dân Chúa

Xin Nắm Lấy Tay Con

 


Mt 14,22-36

Không dễ đâu Chúa ơi, để nhận ra Chúa đến
Đem bình an cho con, bởi sóng đời vây kín
Hành trình theo Kito, Ngài bao lần nhắc nhở
Phải sang bờ bên kia, cùng bấp bênh thách đố.

Phải hy sinh từ bỏ, xuống thuyền ra khơi xa
Để "sang bờ bên ấy", Ngài ơi bao phong ba
Đêm xuống mà không có, Thày Giesu trên thuyền
Đêm tối và giữa biển, con mất cả niềm tin.

Biển dập vùi nuốt trửng, con vất vả chống chèo
Thuyền sóng đánh ào ào, gió rít gào thách đố
Mãi đên trời rạng sáng, là canh tư của đêm
Chúa êm đềm đi trên, biển khơi đang giận dữ.

Ngài đến thật lạ lùng, con tưởng ma hoảng hốt
Trời "tranh tối tranh sáng", sao nhận ra Ngài ơi
Giữa biển đời sóng gió, con chơi vơi chơi vơi
Tiếng Thày hòa tiếng sóng, ĐỪNG SỢ THẦY TỚI NƠI.

Thân phận số phận con, đã tận cùng thử thách
Ngài không đành bỏ mặc, mà giáo dục đức tin
Đứng lên bằng kinh nghiệm, đứng lên xin ơn trên.
Mặt nước cuộc đời con, Xin Ngài cùng sóng bước.

XIN NẮM LẤY TAY CON, KHI CON CHÌM TRONG TỘI
XIN KÉO CON ĐỨNG LÊN, KHI CÔ ĐƠN XUỐNG VỘI 
XIN NÂNG ĐỠ NIỀM TIN, MONG MANH VÀ YẾU ỚT
Dẫn con trên hành trình, có Ngài đang đi trước.

Kim Hai Pham Thi