Trang Thơ Dân Chúa

Năm Cô Khôn Ngoan

Năm Cô Khôn Ngoan

Mt 25, 1-13

“Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người”

Nước Trời như tiệc cưới kia
Mười cô trinh nữ phù dâu kia chờ 
Năm cô khôn năm cô khờ
Đốt đèn chờ đợi quá giờ ngủ quên 
Nửa đêm có tiếng hô lên 
Chàng rể đến đốt đèn lên đón người 
Các cô chổi dậy cả mười 
Đèn năm cô sáng năm người kia không
Năm cô khờ dại cậy trông 
Các chị thương chúng em không có dầu 
E rằng chẳng đủ dầu đâu 
Chi bằng các chị tự đi mua dầu
Năm cô đi vội mua dầu 
Chàng rể đã đến tiệc vui bắt đầu
Năm cô khờ dại buồn rầu 
Cửa thì đã đóng vì đèn không có dầu

Nước Trời tiệc cưới đón dâu 
Phúc ai khôn khéo biết lo đèn dầu
Đến khi tiệc cưới bắt đầu 
Đèn dầu đã sẵn lo gì dầu đâu

Minh Nguyen