Trang Thơ Dân Chúa

Theo Thầy

“Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình”.

Mt 16, 21-27

 

THEO Thầy phải bỏ chính mình 
THẦY trao sứ mệnh vinh quang rạng ngời 
TỪ đây đau khổ gọi mời 
BỎ mình theo Chúa sống đời chứng nhân 
CHÍNH ai từ bỏ xác thân 
MÌNH vác Thập giá đi theo chân Ngài

HY sinh mạng sống ở đời 
SINH tồn ở chốn vĩnh hằng đời sau
MẠNG còn có lợi gì đâu 
SỐNG theo chân Chúa nhiệm mầu tình yêu 
NHỤC hình chấp nhận chẳng kêu 
HÌNH hài tan nát vì yêu nhân trần 
KHỔ hình Thập Giá trăm lần 
ĐAU thân nát thịt là phần cho con

Minh Nguyễn