Trang Thơ Dân Chúa

Xin Vâng Vọng Tiếng Xin Vâng

 


Tháng Mân Côi ngày 9/10/2016
Lc 1,26-38

Một lần nói tiếng XIN VÂNG
Tiếng" không " Mẹ đã bao lần thốt ra
Tiếng không nhỏ bé khiêm hà
Để XIN VÂNG lớn bao la tình Trời.

Mẹ ràng buộc tất cả đời
Phục vâng đồng thuận để Lời bay cao
Chúa luôn thân ái gởi trao
Thiên Đường hạnh phúc vào trong tay Người.

Còn con khép kín tim thời
Ý riêng giữ mãi nghe lời quỷ ma
Đời Mẹ, Mẹ đã tham gia
Chương trình Thiên Chúa đó là XIN VÂNG.

XIN VÂNG VỌNG TIẾNG XIN VÂNG
CHÚA CON GIÁNG THẾ ĐÊM ĐÔNG TỐI TRỜI
CHẤP NHẬN THẬP GIÁ BỞI người
VUI LÒNG CHỊU CHẾT MỘT ĐỜI XIN VÂNG.

Dấm chua mật đắng người dâng
Ý Cha thể hiện xin đừng ý Con
XIN VÂNG THẬP GIÁ CHON VON
DƯỜNG NHƯ MẸ CHẾT VỚI CON TRÊN ĐỒI.

Dạy con vâng với Mẹ ơi
Ý riêng gác lại dù đời thiệt thua
Vui buồn cả với nắng mưa
Truyền tin hay với đồi xưa đau buồn.
XIN VÂNG từng phút giây luôn

Kim Hai Pham Thi