Trang Thơ Dân Chúa

Hãy nhớ đến Tôi !

Người ơi hãy nhớ đến tên tôi
Ở chốn xa xăm cách trở rồi
Mỗi tiếng kinh cầu như tiếng thở
Cho hồn nhẹ nhõm nỗi sầu vơi.

Người ơi nếu có mến thương ai
Hãy nhớ Mân Côi nhé khẩn nài
Mỗi một lời kinh như gió mát
Cho dòng suối ấy chảy bên tai.

Người ơi hãy nhớ nhé tên tôi !
Tháng tháng năm năm giã biệt rồi
Khuất bóng nhưng trong lòng vẫn biết
Ai người vẫn thắm thiết thương tôi.

Người ơi ở chốn ấy âm u
Khói lửa quanh năm cháy mịt mù
Nhớ nhé kinh cầu như gạch nối
Đưa hồn tới bến đỗ thiên thu.

Ngọc Liên