Trang Thơ Dân Chúa

Ánh Mắt Yêu Thương

Ánh Mắt Yêu Thương

Lc 19,1-10

Con mong gặp Chúa đã lâu 
Mong gặp được Chúa làm sao gặp Ngài 
Vì con nhỏ bé hơn ai
Người thì đông quá chẳng ai chịu nhường 
Có cây sung mọc bên đường 
Con trèo lên đó đoạn đường Chúa qua
Mong nhìn thấy Chúa đi qua
Một lần thấy Chúa là Vua muôn loài
Và kìa Chúa đã đoái hoài 
Con được thấy Chúa và Ngài thấy con
Nhìn lên cây Chúa thấy con
Chúa đã hiểu thấu lòng con mất rồi 
Con nghe tiếng Chúa gọi mời 
"Giakêu hãy xuống" tiếng Ngài gọi con
Hôm nay Chúa cứu độ con
Chúa đã ghé mắt dù con thấp hèn

Minh Nguyễn