Trang Thơ Dân Chúa

Ánh Sáng Tình Yêu

 Ánh Sáng Tình Yêu đang đến gần
Này! Đấng Tình Quân đến trước sân
Cửa lòng em ơi! mở ra nhé
Hỏi trái tim em có dọn phần? 

Ánh Sáng Tình Yêu đang đến gần
Tim em nhịp đập có vọng ngân
Có còn cảm xúc rung lòng mến?
Hay đã cằn khô nỗi bất cần

Ánh Sáng Tình Yêu đang đến gần
Thiếu nữ Si-on chờ trước sân
Dầu đèn sẵn cả vui canh thức
Chờ đón Quân Vương, đón phúc phần

Ánh Sánh Tình Yêu đang đến gần
Sao trái tim ta lại phân vân?
Nửa muốn mở toang chào Ánh Sáng
Nửa lại buông xuôi chốn cơ bần

Ánh Sáng Tình Yêu đang đến gần
Hồn em khờ khạo như thiêu thân
Muốn bay vào lửa Tình Yêu ấy!
Để hưởng Tình Yêu, hưởng Phúc Ân

Ánh Sáng Tình Yêu đến rất gần
Xua tan giả tạo của phù vân
Em xin hóa thân thành bạch lạp
Xin Chàng hãy đốt để tan dần

Trầm Hương Thơ