Trang Thơ Dân Chúa

Hoa Lòng Dân Mẹ

 


Tháng Hoa

Hoa hồng trìu mến kính dâng
Hoa xanh hy vọng ngân bài tụng ca
Thủy chung hoa tím thiêt tha
Tỏa hương thanh khiết bao la ơn trời.

Hoa Tin Tưởng sáng đẹp ngời
Phó trao tất cả cuộc đời trong Cha 
Mẹ đẹp hơn các loài hoa
Hương thơm nhân đức tỏa vào trần gian.

Đồng công Mẹ gánh đa đoan
Cùng Con hiến tế trên đàng Calvê
Xin Vâng đường dẫu não nề
Phục Sinh xóa hết dẫn về vinh quang.

Giúp con khi gặp gian nan
Biết Vâng như Mẹ trên đàng hy sinh
Mỗi nhân đức, mỗi lời kinh
Âm thầm con kết tâm tình dâng lên.

Tháng Hoa con hái nhiều thêm
Hoa lòng dâng Mẹ êm đềm Mân Côi

Kim Hai Pham Thi.