07/07 Ý nghĩa của ăn chay

07/07/2018 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN

Mt 9,14-17

Ý NGHĨA CỦA ĂN CHAY

“Rượu mới thì đổ vào bầu da mới!” (Mt 9,17)

Suy niệm: Ăn chay là một hành vi…

06/07 Con cần đến Chúa

06/07/2018 – THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN

Th. Ma-ri-a Gô-rét-ti, trinh nữ, tử đạo

Mt 9,9-13

CON CẦN ĐẾN CHÚA

“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến…

05/07 Đến với thầy thuốc Giêsu

05/07/18 – THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN

Th. An-tôn Ma-ri-a Gia-ca-ri-a, linh mục

Mt 9,1-8

ĐẾN VỚI THẦY THUỐC GIÊ-SU

Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của…

04/07 Trợ lực tông đồ

04/07/2018
THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN
Th. Ê-li-sa-bét Bồ Đào Nha
Mt 8,28-34

TRỢ LỰC TÔNG ĐỒ

“Bấy giờ cả thành ra đón Đức Giê-su và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất…

03/07 Từ hoài nghi đến lòng tin

03/07/2018 – THỨ BA TUẦN 13 TN

Th. Tô-ma, tông đồ

Ga 20,24-29

TỪ HOÀI NGHI ĐẾN LÒNG TIN

“Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào…

02/07 Đi theo Đức Giê-Su

02/07/2018 – THỨ HAI TUẦN 13 TN

Mt 8,18-22

ĐI THEO ĐỨC GIÊ-SU

Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Đức Giê-su trả lời:…

01/07 Mối giao tiếp âm thầm

01/07/2018 – CHÚA NHẬT TUẦN 13 TN – B

Mc 5,21-43

MỐI GIAO TIẾP ÂM THẦM

Đức Giê-su thấy có một năng lực từ nơi mình phát ra, Ngài liền quay lại giữa đám đông…

30/06 Xứng đáng nhờ tin

30/06/2018 – THỨ BẢY TUẦN 12 TN

Các thánh tử đạo tiên khởi giáo đoàn Rô-ma

Mt 8,5-17

XỨNG ĐÁNG NHỜ TIN

“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ…

29/06 Cùng một Đức tin

29/06/2018 – THỨ SÁU TUẦN 12 TN

Th. Phê-rô và Phao-lô, tông đồ

Mt 16,13-19

CÙNG MỘT ĐỨC TIN

“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16)

Suy niệm: Là hai…

28/06 Lắng nghe và thực hành lời

28/06/2018 – THỨ NĂM TUẦN 12 TN

Th. I-rê-nê, giám mục, tử đạo

Mt 7,21-29

LẮNG NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì…

Khách truy cập

Hôm nay: 537

Hôm qua: 6264

Số Lượt Truy Cập: 19561709

Currently are 150 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions