28/05 Điều quan trọng nhất

28/05/2018 – THỨ HAI TUẦN 8 TN

Mc 10,17-27

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT

“Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”… “Anh chỉ còn thiếu một điều là hãy đi…

27/05 Chúa Ba Ngôi

27/05/2018 – CHÚA NHẬT TUẦN 8 TN – B

CHÚA BA NGÔI

Mt 28,16-20

ĐI RA VÙNG NGOẠI BIÊN

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và…

26/05 Vui tươi theo Chúa

26/05/18 – THỨ BẢY TUẦN 7 TN

Th. Phi-líp-phê Nê-ri, linh mục

Mc 10,13-16

VUI TƯƠI THEO CHÚA

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, vì những ai giống như chúng mới được vào Nước…

25/05 Nên một trong tình yêu

25/05/2018 – THỨ SÁU TUẦN 7 TN

Th. Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ HT

Mc 10,1-12

NÊN MỘT TRONG TÌNH YÊU

“Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên…

24/05 Vì những kẻ bé mọn của Chúa

24/05/2018 – THỨ NĂM TUẦN 7 TN

Mc 9,41-50

VÌ “NHỮNG KẺ BÉ MỌN” CỦA CHÚA

“Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc…

23/05 Xây dựng Hội Thánh

23/05/2018 – THỨ TƯ TUẦN 7 TN

Mc 9,38-40

ĐỒNG LÒNG

XÂY DỰNG HỘI THÁNH

“Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” (Mc 9,40)

Suy niệm: Thấy có…

22/05 Chữa trị căn bệnh mãn tính

22/05/2018 – THỨ BA TUẦN 7 TN

Th. Ri-ta Ca-xi-a

Mc 9,30-37

CHỮA TRỊ CĂN BỆNH MÃN TÍNH

“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ…

21/05 Chúa bày cách trừ quỷ

21/05/2018 – THỨ HAI TUẦN 7 TN

Th. Ki-tô-phô-rô Ma-ga-la-nét, linh mục, tử đạo Mc 9,14-29

CHÚA BÀY CÁCH TRỪ QUỶ

“Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó,…

20/05 Được sai đi để loan Tin Mừng

20/05/2018 – CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Ga 20,19-23

ĐƯỢC SAI ĐI ĐỂ LOAN TIN MỪNG

“Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”…

19/05 Hãy theo Chúa

19/05/2018 – THỨ BẢY TUẦN 7 PS

Ga 21,20-25

HÃY THEO CHÚA

Thấy người môn đệ Chúa yêu, ông Phê-rô nói với Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao?” Chúa Giê-su trả lời:…

Khách truy cập

Hôm nay: 520

Hôm qua: 6264

Số Lượt Truy Cập: 19561692

Currently are 128 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions